Hiilijalanjäljestä hiilikädenjälkeen

Ilmaston pilaamisesta sen puhdistamiseen

 Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan todellisia tekoja. Päästöjen vähentäminen ei riitä. On tehtävä hiilinieluja, istutettava metsää ja korvattava betonikaupunkeja puurakentamisella. Hiilijalanjäljestä on siirrettävä katse hiilikädenjälkeen, ilmaston pilaamisesta sen puhdistamiseen, energian kuluttamisesta uusiutuvaa energiaa tuottaviin ratkaisuihin.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki tarkoittaa rakennuksen koko elinkaaren päästöjä. Olemme tehneet pitkäjänteistä kehitystyötä pienentääksemme rakennuksiemme elinkaaripäästöt minimiin. Ratkaisujamme ovat maalämpö, A-energialuokka, tiiviys, älyteknologia ja lähellä tuotettu kotimainen puu. 

Hiilikädenjälki

Hiilikädenjälki tarkoittaa positiivista ilmastovaikutusta, hiilen sitomista ilmakehästä. Hirsi sitoo itseensä ilmakehän hiilidioksidia niin kauan kuin rakennus seisoo, ja sen jälkeen hirsi voidaan kierrättää. Oulun Oppikylän ilmastohyödyt kompensoivat 5 miljoonan ajokilometrin päästöt. 

Hiilinegatiivisuus

Vantaalle nousevan Koivukylän päiväkodin hiilikädenjälki on suurempi kuin hiilijalanjälki. Tämä tarkoittaa, että rakennuksen elinkaaren aiheuttamat laskennalliset ilmastohyödyt ovat suuremmat kuin haitat. Hirsirakennus sitoo hiiltä ilmakehästä enemmän kuin päästöjä aiheutuu. Rakennus on hiilinegatiivinen.

Mikä hiilen sitominen?

“Puukuutio, joka painaa 500 kg, sitoo itseensä 250 kg hiiltä, eli noin puolet puutavaran painosta on hiiltä. Kun puuta käytetään rakentamisessa, sitä varastoidaan. Jos rakennuksen käyttöikä on 60, 80 tai 100 vuotta, hiilidioksidi on sen ajan poissa luonnon kiertokulusta. Jos puusta tehdään biodieseliä, sellua, paperia tai haketta, niin hiilidioksidi vapautuu niistä muutaman vuoden sisällä ilmakehään. Eli ilmaston kannalta kaikkein järkevintä puun käyttöä on, että sitä käytetään rakentamiseen.”

Markku Karjalainen, puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentti, Tampereen teknillinen yliopisto

Ensimmäinen hiilinegatiivinen

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035, ja rakennettu ympäristö aiheuttaa jopa kolmanneksen maamme kasvihuonekaasupäästöistä. Koivukylän päiväkodin kilpailutuksessa Vantaalla hiilijalanjälki nousi yhdeksi arvioinnin kriteereistä. Voiton vei Hoivarakentajien yhdessä Honkarakenteen kanssa laatima suunnitelma. Voittaneen hirsirakennuksen hiilijalanjälki on vastaavanlaisiin rakennuksiin verrattuna tavallista pienempi. Kun lisäksi sen hiilikädenjälki on hiilijalanjälkeä suurempi, suunnitelman ilmastovaikutukset jäävät plussalle.

Min. Korkeus: auto
Min. Korkeus: auto
Suurin mahdollinen leveys: auto
Suurin mahdollinen leveys: auto

Ensimmäinen hiilinegatiivinen

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035, ja rakennettu ympäristö aiheuttaa jopa kolmanneksen maamme kasvihuonekaasupäästöistä. Koivukylän päiväkodin kilpailutuksessa Vantaalla hiilijalanjälki nousi yhdeksi arvioinnin kriteereistä. Voiton vei Hoivarakentajien yhdessä Honkarakenteen kanssa laatima suunnitelma. Voittaneen hirsirakennuksen hiilijalanjälki on vastaavanlaisiin rakennuksiin verrattuna tavallista pienempi. Kun lisäksi sen hiilikädenjälki on hiilijalanjälkeä suurempi, suunnitelman ilmastovaikutukset jäävät plussalle.

Kohti tulevaisuuden energiaa

 Suomi on edelläkävijämaa uusiutuvan energian käytössä. Uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta on Suomessa jo yli 40 prosenttia, ja kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on nostaa osuus tällä vuosikymmenellä yli 50 prosenttiin. Suunnittelijoiden pöydillä on yhä enemmän rakennuksia, jotka tuottavat itse oman energiansa uusiutuvien energiamuotojen avulla. Energian kuluttajasta puhutaan kansallisissa strategioissa jo energian tuottajana ja varastoijana. Maailmalla energiaa tuottavia rakennuskomplekseja on jo paljon.

{

”Koivukylän päiväkoti on hyvä esimerkki siitä, miten toimimme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luomme tervettä ja kestävää kaupunkiympäristöä. Strategiamme mukaisesti ilmastoarvojen tulee vaikuttaa päätöksenteossa, ja siksi otimme kilpailutuksessa päiväkotirakennuksen hiilijalanjäljen osaksi arviointia. Kotimainen hirsi vastaa hyvin vaatimuksiimme.”

Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö, Vantaan kaupunki

{

”Rakentamisessa on aika siirtää katse ilmastohyötyihin ja uusiutuvaa energiaa tuottaviin ratkaisuihin. Valmis hirsirakennus toimii koko käyttöaikansa hiilivarastona. Elinkaarensa päätteeksi hirret voidaan jatkojalostaa uusiksi puutuotteiksi ja biopolttoaineeksi tai käyttää suoraan energiantuotannossa.”

Markus Saarelainen, projektimyyntipäällikkö, Honkarakenne oy

Tutustu vastuulliseen rakentamiseen

Päiväkoti, jossa on raikkaat, hyvin äänieristetyt tilat leikille ja levolle. Koulu, jossa tilat eivät rajoita toimintaa vaan ohjaavat yhteisölliseen, vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Hoivakoti, jonka aistiystävälliset ja arkea helpottavat ratkaisut ylläpitävät toimintakykyä ja keventävät hoitotyötä. Lataa vastuullisen rakentamisen oppaat ja lue, miten me rakennamme.

Tutustu vastuulliseen rakentamiseen

Päiväkoti, jossa on raikkaat, hyvin äänieristetyt tilat leikille ja levolle. Koulu, jossa tilat eivät rajoita toimintaa vaan ohjaavat yhteisölliseen, vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Hoivakoti, jonka aistiystävälliset ja arkea helpottavat ratkaisut ylläpitävät toimintakykyä ja keventävät hoitotyötä. Lataa vastuullisen rakentamisen oppaat ja lue, miten me rakennamme.