Hirsirakentaminen on tehokas tie kohti ilmastotavoitteita

huhti 6, 2021 | Vähähiilinen rakentaminen

Ilmastotavoitteet vaativat rakentamiselta suunnanmuutosta ja nopeita ratkaisuja. Tehokas keino tavoitteisiin pääsemiseksi on hirsirakentaminen. Hirsirakennuksen ilmastovaikutukset ovat seuraavina vuosikymmeninä merkittävästi pienemmät kuin muista materiaaleista tehtyjen rakennusten. Hirsirakentaminen on vahva kilpailuvaltti yrityksille ja kaupungeille, joista monet kaavoittavat jo kokonaisia hirsikortteleita terveellisiksi ja viihtyisiksi liiketiloiksi vehreiden puistoalueiden vieruksille.

Ilmastotavoitteisiin hirsikorttelien avulla

On selvää, että ilmastonmuutos vaatii nopeita ja konkreettisia toimia. Niihin on jo ryhdytty, sillä Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Yritykset ja kaupungit kirjaavat kiivasta vauhtia uusia ilmastotavoitteita osaksi strategiaansa. Yhteistyökumppanin valinnan ratkaisee yhä useammin toimijan vastuullisuus: se, mihin konkreettisiin toimiin tämä on valmis ryhtymään auttaakseen ilmastoa. Tämä näkyy myös rakentamisessa. Kun yritys tai aluerakentaja valitsee kiinteistönsä rakennusmateriaaliksi hirren, hän ottaa nopean harppauksen kohti ilmastotavoitteita. Hirsirakennuksen ilmastovaikutukset jäävät tulevina vuosikymmeninä merkittävästi muita materiaaleja pienemmiksi, sillä hiilijalanjälkeä eli päästöjä kompensoi hirren hyvä hiilikädenjälki: puurakenteisiin sitoutuva hiili ja hirren kierrätyshyödyt. Tulevaisuudessa kaupunkeihin kaavoitetaan kokonaisia hirsikortteleita, jotka liikekiinteistöineen ja asuinrakennuksineen pitävät merkittävän määrän hiilidioksidia poissa luonnon kiertokulusta. Kun hirsirakennusta ei enää tarvita, se voidaan hyödyntää esimerkiksi energiantuotantoon tai jatkojalostaa biopolttoaineeksi.

 Tehokas keino tavoitteisiin pääsemiseksi on hirsirakentaminen.

Hirsirakennuksen ilmastovaikutukset ovat seuraavina vuosikymmeninä merkittävästi pienemmät kuin muista materiaaleista tehtyjen rakennusten

Suuri hirsirakennus toimii alueensa hiilipankkina

Hirsirakentamisen murros on jo käynnissä, ja kaupunkialueille nousee yhä suurempia hirsisiä hiilinieluja: toimistorakennuksia, kerrostaloja, päiväkoteja ja kouluja. Suuren hirsikiinteistön rakentaminen on merkittävä ilmastoteko, sillä mitä enemmän puuta rakentamiseen käytetään, sitä enemmän rakennukseen myös varastoituu hiiltä. Oulun Toppilansaareen syksyllä valmistuva Oppikylä-hirsikoulu on malliesimerkki tulevaisuuden rakentamisesta, joka palvelee sekä ilmaston että rakennuksen käyttäjien hyvinvointia.  Oulun 2500-neliöisen hirsikoulun puupohjaisiin rakenteisiin on sitoutunut kolmesataatuhatta kilogrammaa hiilidioksidia. Kun koulu monien vuosikymmenten tai vuosisatojen päästä päätyy takaisin luonnon kiertokulkuun, sen massiivipuisista materiaaleista saadaan merkittävät kierrätyshyödyt. Yhteensä näistä syntyvät ilmastohyödyt kompensoivat jo noin 5 miljoonan autolla ajetun kilometrin päästöt. Samanveroisia ilmastohyötyjä ei saavuteta muilla materiaaleilla rakennettaessa.

Hirsirakennus on tärkeä kilpailuvaltti

Vastuullisuus on tärkeä osa kaupunkien ja yritysten kilpailukykyä. Hirsisen liikekiinteistön omistaja saa tuntea ylpeyttä modernista ja viihtyisästä rakennuksestaan, johon asiakkaat jonottavat sisään nauttimaan puhtaista ja hengittävistä puutiloista. Kaupunki, joka kaavoittaa alueelleen hirsisiä kerrostaloja, kirjastoja ja kouluja, varmistaa samalla elinvoimaisen tulevaisuuden ja vahvan vetovoiman alueelleen.  Vuosien saatossa hirsirakentamisen vaikutukset näkyvät kaikkialla. Yritysten kasvavina kassavirtoina, uusina kumppanuuksina ja tyytyväisinä asiakkaina. Kaupunkien vetovoimana, sen onnellisina ja terveinä asukkaina, jotka elävät arkeaan luonnollisissa, hengittävissä puurakennuksissa. Hetkinä, jolloin saamme kulkea metsissä ihaillen Pohjolan ikiaikaista luontoa, tai istua kalliolla nauttien kesäillan viileydestä ja katsellen järven taakse laskevaa aurinkoa.

Tutustu vastuulliseen rakentamiseen

Päiväkoti, jossa on raikkaat, hyvin äänieristetyt tilat leikille ja levolle. Koulu, jossa tilat eivät rajoita toimintaa vaan ohjaavat yhteisölliseen, vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Hoivakoti, jonka aistiystävälliset ja arkea helpottavat ratkaisut ylläpitävät toimintakykyä ja keventävät hoitotyötä. Lataa vastuullisen rakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.

Tutustu vastuulliseen rakentamiseen

Päiväkoti, jossa on raikkaat, hyvin äänieristetyt tilat leikille ja levolle. Koulu, jossa tilat eivät rajoita toimintaa vaan ohjaavat yhteisölliseen, vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Hoivakoti, jonka aistiystävälliset ja arkea helpottavat ratkaisut ylläpitävät toimintakykyä ja keventävät hoitotyötä. Lataa vastuullisen rakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.