Siirry suoraan sisältöön
Artikkelit

Selvitimme kuntapäättäjien näkemyksiä: Opetustiloihin investoidaan paljon lähivuosina ja hankinnassa korostuu nyt pedagoginen näkökulma

Hoivarakentajien teettämän selvityksen mukaan kunnissa tarvitaan uusia oppimisympäristöjä. Opetustiloihin investoidaan ja pedagoginen näkökulma korostuu.

3 min lukuaika
Selvitimme kuntapäättäjien näkemyksiä: Opetustiloihin investoidaan paljon lähivuosina ja hankinnassa korostuu nyt pedagoginen näkökulma
Investoinnit koulu- ja opetustiloihin jatkuvat lähivuosina, ja kuntien johtohenkilöt pitävät nyt pedagogisia ja terveydellisiä ominaisuuksia tärkeänä näkökulmana tilahankinnoissa. Tämä  selviää kuntapäättäjien näkemyksiä syyskuussa kartoittaneesta tutkimuksestamme.

 

Hoivarakentajien Oppikylä-palvelun teettämän selvityksen mukaan Suomen kunnissa on tarvetta uusille oppimisympäristöille sekä paremmille koulu- ja opetustiloille. Noin puolet kyselyyn vastanneista arvioi kunnan hankkivan uusia koulu- tai opetustiloja seuraavan kolmen vuoden aikana. Kuntien johtohenkilöt pitivät pedagogisia ja terveydellisiä ominaisuuksia tärkeänä näkökulmana tilahankinnoissa. Tästä olivat yhtä mieltä sekä teknisen että sivistystoimen viranhaltijat. Tärkeimmiksi tekijöiksi koulujen rakennuttamisessa arvioitiin opetushenkilökunnan mukaan ottaminen, aistiystävällisyys ja terveysnäkökulmien huomioiminen materiaalivalinnoissa sekä muuntojoustavuus. Arvioiduista tekijöistä vähiten tärkeinä pidetään lyhyttä toimitusaikaa sekä rakennushankkeen lyhyttä kestoa.

Koulutilojen haasteena sisäilmaongelmat ja monipuolisuuden puute

Oppikylän selvityksen vastaajista lähes joka neljäs (24 %) kertoi, että kunnan nykyisistä kouluista merkittävä osa tai kaikki ovat huonossa kunnossa. Suurin osa vastaajista (83%) nimesi vanhojen tilojen haasteeksi sisäilmaongelmat, mutta yleiseksi haasteeksi osoittautui myös tilojen huono muuntojoustavuus ja monipuolisuuden puute, minkä nimesi yli puolet vastaajista (53 %). Noin 40 % vastaajista pitää vanhoja koulu- ja opetustiloja huonosti uudistuneen opetussuunnitelman ja avoimen oppimisympäristön vaatimuksiin vastaavana. – Näyttää siltä, että pehmeämmät arvot ovat tärkeitä koulu- ja opetustilojen päätöksiä pohtivien kuntien asiantuntijoiden keskuudessa. Voi kysyä, vastaako rakennusala riittävästi näihin toiveisiin pelkästään rakennusvaiheen laatua ja tehokkuutta kehittämällä, ja miten me alana voisimme huomioida entistä paremmin tilojen käytön aikaisen terveellisyyden sekä turvallisuuden ja opetushenkilöstön osallistumisen suunnitteluprosessiin, Hoivarakentajien liiketoiminnan kehitysjohtaja Jouni Salmi sanoo.

Muuntojoustava oppimisympäristö

Oppikylä-palveluratkaisu tähtää vuokramalliin

Hoivarakentajat on kehittänyt kaikenkokoisille kunnille sopivaa, vuokramalliin tähtäävää palveluratkaisua muuntojoustavien ja aistiystävällisten oppimisympäristöjen toteuttamiseen. Mukana Oppikylä-yhteistyössä on myös pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittämisen ammattilaisia sekä maailman johtava hirsirakennusten valmistaja Honkarakenne. Kuntien tarpeisiin kehitetty Oppikylä-palvelu mahdollistaa muunneltavien, hirsirakenteisten oppimisympäristöjen toteuttamisen palvelumallilla, jossa fyysisen koulutilan uudistamisen ohella valmennetaan tilan käyttäjiä toimintakulttuurin muutokseen. – Pedagogiikan merkitys koulurakentamisessa kasvaa. Perinteisen luokkatilan tarve ei ole hävinnyt kokonaan, mutta sen ympärille tarvitaan muitakin ratkaisuja. Avoimemmat oppimisympäristöt eivät synny vain korvaamalla seiniä verhoilla, ja tässä työssä pedagogisella suunnittelulla ja toimintakulttuurin muutoksen tukemisella on suuri rooli, kehitystyöhön osallistunut Kaarinan kaupungin asiantuntijarehtori Marko Kuuskorpi sanoo. – Rakennushanke on aina mahdollisuus yhteisölle kehittää toiminnan lisäksi omaa pedagogista ajatteluaan. Pedagogisen näkökulman tuominen osaksi rakennushanketta luo siis mahdollisuuksia yhteisölle kasvaa ja kehittyä osana muuttuvaa toimintaympäristöä, jatkaa työ- ja oppimisympäristöasiantuntija Julianna Nevari.

Elinkaaren ajan muuntojoustavaa oppimisympäristöä

Yhteistyössä kehitetty Oppikylä-palvelukonsepti on muuntuva monitoimirakennus, jossa tilojen käyttö huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren muuntojoustavuuden näkökulmasta. Samalla muutos kohti avoimempaa oppimisympäristöä tehdään käyttäjille sopivalla vauhdilla. – Oppimistilojen pitäisi kyetä muuntumaan tarpeiden mukaan niin yhden, viiden kuin viidenkymmenenkin vuoden jälkeen vaikkapa kirjastoksi ja edelleen ikäystävälliseksi toimintakeskukseksi. Näin kouluille voidaan palauttaa niiden historiallinen asema koko kylän kohtaamispaikkana, liiketoiminnan kehitysjohtaja Jouni Salmi Hoivarakentajilta sanoo.


Tutkimuksen toteuttamisesta vastasi Aula Research. Tutkimus tehtiin sähköisesti ja puhelinhaastatteluin 5.9.–19.9.2019 ja siihen vastasi yhteensä 215 henkilöä, jotka edustivat kattavasti kuntien ja kaupunkien johtajia, talous- ja hallintojohtajia, teknisen toimen ja tilajohtajia, sivistystoimen johtajia sekä rehtoreita Manner-Suomen kunnissa. 

Etsitkö haastateltavaa oppimisympäristöistä ja niiden rakentamisesta? Yhteystiedot ja ladattavia kuvia median käyttöön löydät tiedotteestamme STT:n palvelusta »»

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ota yhteyttä

Siitä yhteisen hyvän kasvattaminen alkaa!