Aistiystävällinen hirsipäiväkoti houkuttelee perheitä

kesä 20, 2022 | Aistiystävällisyys, Artikkelit, Hirsipäiväkodit

Päiväkodin valinta on tärkeä, lapsen arkeen vaikuttava päätös. Hirsinen päiväkoti vetoaa perheisiin luomalla puitteet lapsilähtöiselle, terveelliselle oppimis- ja kasvuympäristölle, jonne palataan joka päivä hyvillä mielin.

Hirsi ja terveellinen sisäilma kiinnostavat vanhempia

Pilke päiväkodit on yhdessä Hoivarakentajien kanssa rakennuttanut jo lukuisia päiväkoteja Honkarakenteen puhtaasta, kotimaisesta hirrestä. Näissä päiväkodeissa on huomattu perheiden kiinnostus tilojen terveellisyyteen. Vanhemmille on tärkeää, että perheen pienimmät viettävät päivänsä tiloissa, joissa ilma pysyy raikkaana aamusta iltaan.

“Hirsi kiinnostaa vanhempia”, toteaa kahta hirsirakenteista Pilke-päiväkotia johtava Jaana Rainio. Hänen mukaansa hirsipäiväkoti on monessa mielessä perheille houkutteleva vaihtoehto. “Hirsiseinät ovat esteettiset, ja lisäksi hirsi on akustiikaltaan hyvä materiaali. Päiväkodissa vierailleet ovat kiinnittäneet huomiota myös puun tuoksuun.”

Perheiden mielenkiinto hirsipäiväkoteja kohtaan on havaittu myös Espoon Lintuvaaran Pilke tiedepäiväkoti Sirussa. Päiväkodin varajohtaja Mira Vaalavuo kertoo, että hirsirakennuksen ilmanlaadusta kysellään paljon. “Monet kysyvät meiltä, onko hirsipäiväkodin sisäilma mielestämme erilainen.” Erään Sirussa päiväkotia käyvän lapsen vanhemman mukaan laadukkaan sisäilman huomaa jo rakennukseen astuttaessa. “Heti sisään tultaessa huomaa, ettei siellä ole tunkkaisuutta”, hän tiivistää.

Hirsitilat ovat luonnonläheiset, modernit ja tarkoituksenmukaiset

Hirsipäiväkodit sulautuvat luontevasti metsäiseen ympäristöön. “Päiväkotimme ovat kivoilla paikoilla metsän läheisyydessä ja luontopainotteisuus näkyy”, kertoo Jaana Rainio. Yhteys luontoon ei katkea sisätiloissakaan, sillä hirsipäiväkotien arkkitehtuuri on luonnonläheistä, kotoista ja miellyttävää. Se saakin perheiltä varauksetonta kiitosta. “Kaikki täällä käyvät perheet tätä ihastelevat ja katselevat hirsiseiniä. On tullut todella hyvää palautetta, että on hienon näköistä”, toteaa Mira Vaalavuo.

Vanhemmat pitävät tärkeänä sitä, että päiväkodin tilat on suunniteltu nimenomaan päiväkodiksi. Hirsipäiväkotia käyvän lapsen äiti kertoo tietävänsä oman työnsä kautta hyvin, millainen merkitys käyttäjälähtöisesti suunnitelluilla tiloilla on lasten ja aikuisten arkeen. “Nämä tilat ovat aivan mahtavat. Ilman muuta se helpottaa lapsiryhmän ohjaamista nykyaikaisilla ajatuksilla ja pedagogisilla suuntaviivoilla, että tila on uusi ja päiväkodiksi suunniteltu. Meille tämä on ollut oikein myönteinen kokemus”, äiti sanoo.

Hirsipäiväkoti on asuinalueen vetovoimatekijä

Päiväkodin valinta lapselle on tärkeä päätös. Edelleen monen valinta on lähipäiväkoti, mutta se ei tarkoita sitä, ettei päiväkodilla olisi merkitystä. Päinvastoin: lapsiperheen asuinalue valitaan yhä useammin sen mukaan, millaiset palvelut alueelta löytyvät.

Päiväkotien erilaiset painotukset, kuten kielet, luonto, tiede ja taide, voivat vaikuttaa valintaan. Ylivoimaisesti tärkein vanhempia kiinnostava tekijä on kuitenkin päiväkodin viihtyisyys. Lapsi viettää päiväkodissa suurimman osan valveillaoloajastaan vuosien ajan. Jokainen vanhempi haluaa varmistua siitä, että pienellä rakkaalla on päivisin hyvä olla.

Tutustu vastuulliseen päiväkotirakentamiseen

Päiväkoti, jossa on raikkaat, hyvin äänieristetyt tilat leikille ja levolle. Lataa vastuullisen päiväkotirakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.

Tutustu vastuulliseen päiväkotirakentamiseen

Päiväkoti, jossa on raikkaat, hyvin äänieristetyt tilat leikille ja levolle. Lataa vastuullisen päiväkotirakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.