Siirry suoraan sisältöön
Ratkaisut

Hirsihoivakoti tukee ikäihmisten toimintakykyä

hirsihoivakoti-tukee-ikaihmisen-toimintakykya

Tunnehirsi-hoivakodissa yhdistyvät virkeä arki ja työhyvinvointi

Hirsihoivakodissa rauhallista tunnelmaa luovat lämpöiset hirsiseinät ja ikäihmisten elämää helpottavat ratkaisut. Hoivapalveluyritykselle hirsirakennus tarjoaa kestävää vetovoimaa: asukaspaikat täyttyvät nopeasti, työntekijöitä riittää ja toiminta pysyy kannattavana. Kaikki tämä turvallisesti, vastuullisesti ja ikäihmisten parasta ajatellen.

1

Tunnehirsi-hoivakodit

Tunnehirsi on Hoivarakentajien kehittämä kokonaisratkaisu. Se tarjoaa hoivapalveluyrityksille mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaansa kannattavasti. Rakennamme uudet, yhdessä suunnitellut hirsirakenteiset hoivakodit asiakkaalle helppona, varmana ja kilpailukykyisenä kokonaistoimituksena. 

tunnehirsi-hirsirakennus
  • ico_tunnehirsi_sydan_586D51 Esteetön ja toimiva arki
  • ico_tyytyvaisyys_586d51 Turvallinen ja terve hirsirakennus
  • ico_luonto_lehti_586D51 Toimintakykyä ylläpitävä koti

Hyvinvointialueelle Tunnehirsi-hoivakoti on varma ja helppo kokonaispalvelu, joka sisältää tarkoitukseen varatulle tontille rakennettavan aistiystävällisen hirsihoivakodin palveluntarjoajineen. Hyvinvointialue voi rakennuttaa vetovoimaisen Tunnehirsi-hoivakodin myös omaan käyttöönsä.

Karvialla sijaitsevan hirsihoivakoti Kotokaaren yrittääjät Tiina Hiltunen ja Tiina Ylikoski kertovat kokemuksistaan:

 

2

Turvallinen ja terveellinen hirsihoivakoti

Tunnehirsi-hoivakoti on arvovalinta. Leppoisa, kodikas ympäristö ja arkea helpottavat ratkaisut ylläpitävät asukkaiden toimintakykyä ja keventävät hoitotyötä. Aistiystävällisessä Tunnehirsi-hoivakodissa on hyvä akustiikka ja sisäilman laatu. Hirsi itsessään on vähäpäästöinen ja antibakteerinen materiaali. Myös muut materiaalit valitaan turvallisuutta ja toimivuutta ajatellen. 

Tunnehirsi-hoivakotien tilaratkaisut esteettömine käytävineen perustuvat hoivatyön käytännön kokemukseen. Asukkaiden ja hoitajien elämää helpotetaan myös älyratkaisuilla. Niitä voivat olla esimerkiksi langattomat kytkimet, liiketunnistimet, automaattiset hälytykset ja asukkaiden reaaliaikainen paikkatieto. 

Palvelutalo-Villa-Koski-olohuone
3

Ympäristöystävällinen hirsihoivakoti

Tunnehirsi-hoivakodeissa myös ympäristöasiat ovat kunnossa. Hirsirakenteinen hoivakoti toimii hiilivarastona koko elinkaarensa ajan. Tämä auttaa hidastamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Elinkaarensa lopussa hirsi luonnollisesti kierrätetään, koska se on aitoa puuta.

Kaikki Tunnehirsi-hoivakodit saavat myös ympäristösertifikaatin. Se on todiste siitä, että hirsirakennukset ovat energiatehokkaita, vähähiilisiä ja vähäpäästöisiä. Arkkitehtuuri, maalämpö tai muu uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitysratkaisu sekä nykyaikainen talotekniikka varmistavat rakennusten energiatehokkuuden ja sitä myötä kohtuulliset käyttökustannukset. Ympäristösertifioitu hirsihoivakoti kertoo toiminnan vastuullisuudesta.

Kotokaari-Hoivarakentajat-2
4

Esimerkkejä hirsihoivakodeista

Hoivakoti Villa Koski - hirsihoivakoti

Hoivakoti Villa Koski

Villa Koski, tehostetun palveluasumisen yksikkö fyysisesti toimintarajoitteisille tai muistihäiriöisille ikäihmisille, otettiin käyttöön kesällä 2022.

Palvelukoti Kotokaari - hirsipalvelukoti

Hoivakoti Kotokaari

Asukkaat muuttivat Karvialla sijaitsevaan palvelukoti Kotokaareen vuoden 2020 alussa.

5

Hirsihoivakodin suunnittelu

Turvalliset Tunnehirsi-hoivakodit suunnitellaan tulevien asukkaiden ehdoilla ja hoivakodin työntekijöitä tarkkaan kuunnellen. Heillä on paras kokemus arjen sujuvuutta tukevista ratkaisuista. Meille paras hoivakodin suunnittelija on hoitaja. Hoiva-alalla on työvoimapula, mutta tiedämme, että työntekijät viihtyvät terveissä, toimivissa ja viihtyisissä hirsihoivarakennuksissa. 

hirsihoivakodin-suunnittelu

Yhteistyö Hoivarakentajien kanssa on sujunut varsin hyvin. En tiedä, osaako sitä kehua riittävästi tai oikealta kantilta. Aikataulut pitävät, ja kohteet ovat valmistuneet jopa vähän ennakkoon. Lopputuotteessa näkyy, että tekijöillä on halu tehdä parasta mahdollista työtä, jota kriteerien ja mittarien mukaan voi tehdä.

Tuomas Terho Attendon kiinteistökehitysjohtaja
6

Hirsihoivakodin rakentaminen

Tunnehirsi-hoivakodit rakennetaan aina tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Hoivakodin rakentamisen vaihtoehtoja ovat paikalla rakentaminen, tilaelementeistä rakentaminen tai molempien rakennustapojen yhdistelmä. 

Tilaelementtirakentaminen on nopeaa. Isot tilaelementit mahdollistavat myös myöhemmin mahdollisesti tarvittavien muutosten tekemisen: tilaelementtirakennus voidaan jopa siirtää. Paikalla rakentamisen etuna on puolestaan se, että pieniä muutoksia on mahdollista tehdä vielä rakennusvaiheessa. Hoivakodin rakentaminen paikan päällä myös työllistää enemmän paikallisia rakentajia.

Hoivarakentajat_arkkitehtonisesti_korkealaatuinen_hoivapalveluyksikko_hirresta_1280x720_3
7

Hirsihoivakoti työpaikkana

Hoivatyön tekijöille on äärimmäisen tärkeää, että hoivakodin tilat on suunniteltu viihtyisiksi, terveellisiksi ja käytännön hoivatyötä ajatellen. Hirsirakenteisessa hoivakodissa toimivuus tarkoittaa esimerkiksi väljyyttä ja huoneiden sijoittelua niin, että asukkaiden ja hoitajien helppo liikkua tilasta toiseen. 

Hoivatyön tekijöitä kuunnellen suunniteltuun Tunnehirsi-hoivakotiin on mukava tulla töihin. Siellä hirsirakennuksen kodikas tunnelma yhdistyy nykyaikaisiin älyohjattuihin ratkaisuihin. Hirsihoivakodin akustiikka ja sisäilman hyvä laatu edistävät osaltaan työntekijöiden terveyttä ja jaksamista. 

Kotokaari-Hoivarakentajat-1

Hirren terveellisyys ja aistiystävällisyys merkitsevät todella paljon meille, asiakkaillemme ja työntekijöillemme. Yhteistyökumppanimme, kuten Pirkanmaan hyvinvointialueen edustajat, ovat sanoneet, että tämä on yksi hienoimpia yksiköitä, jossa he ovat käyneet.

Minna Peltonen KoskiHoiva Oy:n yksikönjohtaja
8

Yksityiset hirsihoivakodit

Hoivapalveluyritykselle Tunnehirsi-hoivakoti on selkeä vetovoimatekijä. Nykyaikaisessa ja aistiystävällisessä yksikössä asukaspaikat täyttyvät nopeasti, työntekijöitä riittää ja toiminta pysyy kannattavana.

Lisäksi Tunnehirsi-hoivakodit ovat erinomainen keino toiminnan kannattavaan kasvattamiseen. Ensimmäinen yhdessä suunniteltu hirsihoivakoti luo perustan yhteistyölle ja toimivalle kiinteistökonseptille. Seuraavien yksiköiden suunnittelu sujuu jouhevasti sovittuja linjauksia ja parhaiksi koettuja käytäntöjä noudattaen.

Hoivarakentajat-Millainen-on-hyva-tontti-1280x720_4
9

Hyvinvointialueiden hirsihoivakodit

Väestön ikääntyessä Suomessa tarvitaan joustavia, ikäihmisille sopivia hoiva- ja asumisratkaisuja. Pyrkimys ympärivuorokautisten hoivayksiköiden vähentämiseen tarkoittaa, että kysyntää on erilaisille kevyemmin tuetuille ratkaisuille, kuten ryhmäkodeille. Ne auttavat esimerkiksi hidastamaan alkuvaiheessa olevien muistisairaiden toimintakyvyn heikkenemistä. 

Hyvinvointialueelle helpoin tapa saada alueelleen uusi Tunnehirsi-hoivakoti on Hoivarakentajien ja hoivapalveluyrityksen yhdessä tarjoama kokonaispalvelu. Silloin suunnittelemme hirsirakenteisen hoivakodin yhdessä ja rakennamme sen valmiiksi. Hoivapalveluyritys vastaa yksikön toiminnasta esimerkiksi palvelusetelillä. 

Hyvinvointialue voi rakentaa Tunnehirsi-hoivakodin myös omaan käyttöönsä. Silloinkin suunnittelemme hirsirakenteisen hoivakodin yhdessä. Kiinteistö voidaan toteuttaa vuokramallilla tai hyvinvointialueen itse rahoittamana hankkeena KVR-urakkamallin mukaan. Kummassakin tapauksessa Hoivarakentajat vastaa koko suunnittelu- ja rakennusprosessista.

20230619_hoivarakentajat_mitaaistiystavallisyystarkoittaa_1920x1080_3
10

Hirsihoivakodin konsepti

Hoivaliiketoiminnan kasvattaminen on mahdollista, kun sekä nykyisten että uusien hoivayksiköiden toiminta on kannattavaa. Yhdessä suunniteltu kiinteistökonsepti on hyvä keino varmistaa uusien yksiköiden kustannustehokas rakentaminen ja kannattavuus.

Ensimmäinen yhdessä suunniteltu Tunnehirsi-hoivakoti on kiinteistökonseptin perusta. Seuraavissa yksiköissä noudatetaan hyviksi koettuja linjauksia, tontin mahdollisuudet sekä uuden yksikön tulevien käyttäjien toiveet huomioiden.

20230823_mitatunnehirsiratkaisutarjoaa_1280x720
Lataa opas

Hoivapalveluyrityksen kasvuopas

Hoivapalveluyrityksen kasvuopas kertoo, miten Tunnehirsi-hoivarakennukset tukevat toiminnan kannattavaa kasvua. 

Hoivarakentajat_hoivayrityksen_kasvuopas_960x540
11

Hirsihoivakoti vuokralle

Tunnehirsi-hoivakodin rakentaminen vuokramallilla on asiakkaalle helppoa ja riskitöntä. Tässä mallissa kiinteistön käyttäjä ei sido rakentamiseen lainkaan omaa pääomaa. Kasvuvaiheessa olevalle hoivayritykselle tai budjettivajeesta kärsivälle hyvinvointialueelle tämä on merkittävä etu. 

Hankkeen rahoittaa vastuullinen kiinteistösijoittaja. Hoivarakentajat huolehtii tarvittavista sopimuksista ja kiinteistön rakentamisesta. Toiminta voi alkaa sovittuna päivänä uudessa Tunnehirsi-hoivakodissa.

Palvelutalo-Villa-Koski-yleisia-tiloja
12

Hirsihoivakoti KVR-urakkana

Hoivayritys tai hyvinvointialue voi rahoittaa kiinteistöinvestoinnin myös itse. Silloin uusi Tunnehirsi-hoivakoti toteutetaan KVR-urakkana. Tässä urakkamallissa Hoivarakentajat vastaa ainoana sopimuskumppanina koko suunnittelu- ja rakentamisprosessista. 

Hoivarakentajat_ostamme_tontteja-1600x900

Miksi hoiva- ja päiväkodit kannattaa rakentaa hirrestä?

Tarve nykyaikaisille ja vähähiilisille hoivakodeille, palvelukodeille ja päiväkodeille kasvaa jatkuvasti eri puolilla Suomea. Lue miten aisti- ja ympäristöystävällinen Tunnehirsi-rakennus tarjoaa hyvälle hoivalle ja varhaiskasvatukselle erinomaiset puitteet taloudellisesti järkevällä tavalla.

Hoivarakentajat-Miksi-hoiva-ja-paivakodit-kannattaa-rakentaa-hirresta-opas-web-960x540

Tule käymään hirsihoivakodissa

Varaa aika puhelin- tai verkkoesittelyyn. Saat tietää lisää Tunnehirsi-ratkaisusta ja kokonaisvaltaisesta toimintavastamme. Sekä kutsun käymään missä tahansa rakentamassamme hirsihoivakodissa.

bg_hirsipaivakoti

Uusimmat artikkelit