Siirry suoraan sisältöön
Artikkelit

Mistä hirsipäiväkodin ja -hoivarakennuksen energiatehokkuus muodostuu?

Hirsipäiväkotien ja -hoivarakennusten erinomainen jopa A-luokan energiatehokkuus syntyy arkkitehtuurillisista ja rakenteellisista valinnoista, ilmatiiveydestä ja taloteknisistä ratkaisuista.

3 min lukuaika
Hoivarakentajat - hirsirakennuksen energiatehokkuus

Energiatehokas hirsirakennus säästää energiaa, ympäristöä ja käyttökustannuksia. Monille hirsipäiväkotien ja -hoivarakennusten omistajille ja käyttäjille erinomainen energiatehokkuus on myös arvoista kertova valinta. Hyvin suunniteltujen Tunnehirsi-rakennusten energiatehokkuus voi olla jopa parasta A-luokkaa.

Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset pohjautuvat Ympäristöministeriön asettamiin asetuksiin energiatehokkuudesta. Energiaselvitys täytyy esittää osana uudisrakennuksen rakennuslupahakemusta, ja sen voi laatia vain pätevyyden hankkinut ammattilainen.

Miksi päiväkoti- ja hoivarakennusten energiatehokkuus on tärkeää?

Rakentaminen ja rakennuskanta vaikuttavat merkittävästi hiilidioksidipäästöihin. Siksi rakennusten energiatehokkuus on tärkeä tekijä kuntien ja organisaatioiden hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Uudisrakentamisen energiatehokkuutta parannetaan säännöllisin väliajoin kiristyvin vaatimuksin.

Energiatehokkaat julkiset rakennukset säästävät sekä ympäristöä että energiaa. Kunnille, rakennusten omistajille ja käyttäjille energiatehokkuus on pakollinen mutta hyvä keino osallistua ilmastotalkoisiin ja samalla säästää rakennusten käyttämiseen kuluvaa rahaa. 

Hoivarakentajat-hirsirakennuksen_energiatehokkuus_1280x720_2

Rakennusten energiatehokkuus koostuu arkkitehtuurillisista ja rakenteellisista valinnoista, ilmatiiveydestä ja taloteknisistä ratkaisuista

Hoivarakentajien LVI-asiantuntija Tuomo Koskimaa kertoo, että rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttaa moni seikka. Yhden rakenneosan, esimerkiksi hirren, osuus on energiatehokasta kokonaisuutta ajatellen melko pieni. 

Päiväkotien ja hoivarakennusten arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun kannattaa panostaa. Rakenneteknisten ratkaisujen lisäksi energiatehokkuuteen vaikuttavat mm. rakennuksen koko, muoto ja aukotukset. 

Luonnollisesti myös talotekniikka eli lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja sähköratkaisut vaikuttavat merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Talotekniset ratkaisut valitaan ja otetaan huomioon jo arkkitehtisuunnittelussa.

Kun hirsiseinien, ylä- ja alapohjan rakenteiden sekä ikkunoiden muodostama kokonaisuus rakennetaan huolella ja ilmatiiveydestä huolehtien, lämpöä ei mene hukkaan. 

LVI-asiantuntija Tuomo Koskimaa, Hoivarakentajat

Hoivarakentajat-hirsirakennuksen_energiatehokkuus_1280x720_3

A-energialuokan hirsipäiväkoteja ja -hoivarakennuksia 

Tyypillisesti päiväkodeilta ja hoivarakennuksilta edellytetään energialuokkaa C tai B. Hoivarakentajien hirsirakennuksissa päästään joskus pienillä lisätoimenpiteillä jopa parhaaseen energialuokkaan A. Tämä on tärkeää erityisesti toiminnan vastuullisuudesta ja ympäristöarvoista kiinnostuneille tahoilla, myös sijoittajille.  

Uusissa Tunnehirsi-päiväkodeissa e-luku on huomattavan alhainen – jopa 7 % muita vastaavia pienempi. Energiatodistusrekisterin otteen 10/2022 mukaan 20 Hoivarakentajien rakentaman hirsipäiväkodin e-luku oli 7 % alhaisempi kuin koko 389 päiväkotia kattavan otoksen.

LVI-asiantuntija Tuomo Koskimaa, Hoivarakentajat

Energiatehokkuutta kuvaava e-luku on laskennallinen ja sen laskentatapa on vakioitu. Todellisuudessa myös käyttäjien toiminta vaikuttaa rakennusten energiatehokkuuteen. Tämän vuoksi perehdytämme uusien Tunnehirsi-rakennusten käyttäjät huolella myös talotekniikan toimintaan.

 

Askarruttaako nykyisten tilojesi energiatehokkuus?

Varaa keskusteluaika: olisiko vanha kiinteistö mahdollista korvata uudella?


Rakennuslupavaiheessa laskettu energialuokka on yleensä pysyvä, mutta joskus rakennusvaiheessa tehdään energialuokkaan vaikuttavia muutoksia. Silloin energialaskelma ja -todistus päivitetään. Hoivarakentajien hirsirakennusten ilmatiiveys mitataan aina ja usein se osoittautuu laskelmia paremmaksi. 

Hoivarakentajat-hirsirakennuksen_energiatehokkuus_1280x720_5

Säästöjä maalämpöä ja automatiikkaa hyödyntämällä

Tunnehirsi-päiväkodeissa ja -hoivarakennuksissa lämmitysmuotona on pääsääntöisesti maalämpö. Maalämpö ei kuitenkaan ole mahdollinen aivan kaikilla tonteilla. Silloin lämmitysmuodoksi valitaan joku muu uusiutuva energiamuoto, esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu. Joissakin kohteissa uusiutuvaa energiaa tuottavat myös aurinkopaneelit.

Tunnehirsi-rakennusten lämmityksessä, ilmanvaihdossa ja valaistuksessa hyödynnetään automaattiohjausta, jotta energiaa kuluisi mahdollisimman vähän.

Lataa opas

opas-miksi-hoivarakennus-kannattaa-rakentaa-hirresta

Miksi hoiva- ja päiväkodit kannattaa rakentaa hirrestä -opas kertoo, miten aisti- ja ympäristöystävällinen Tunnehirsi-rakennus tarjoaa hoivalle ja varhaiskasvatukselle erinomaiset puitteet taloudellisesti järkevällä tavalla.

hoiva-cta-bg

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ota yhteyttä

Siitä yhteisen hyvän kasvattaminen alkaa!