Siirry suoraan sisältöön
Artikkelit

Minkälainen tontti sopii päiväkodin tai hoivakodin rakentamiseen?

Voisiko sinun tonttisi sopia uuden hirsipäiväkodin, -hoivakodin tai -palvelukodin rakentamiseen? Soveltuvuuden ja hyvän sijainnin lisäksi tontin pitäisi olla käytettävissä rakentamiseen.

3 min lukuaika
Hoivarakentajat - hyvän tontin ominaisuudet

Uuden päiväkodin, hoivakodin ja palvelukodin suunnittelu alkaa aina tontista. Tärkeimmät hyvän tontin ominaisuudet ovat rakennettavuus, sijainti sekä luovutettavuus ajateltuun käyttöön. Tontin sopivuuteen vaikuttavat myös sen hankinta- tai vuokrauskustannukset.

Päiväkotien ja erilaisten hoiva- ja asumispalveluyksiköiden rakentamiseen sopivia taajamatontteja omistavat pääasiassa kunnat ja seurakunnat, mutta sopivia tontteja on myös yksityisillä omistajilla. Tontista voi saada tuottoa nopeasti, kun se myydään tai vuokrataan hoiva- tai varhaiskasvatussektorilla toimivan yrityksen käyttöön, Hoivarakentajien kiinteistökehityspäällikkö Arto Hievanen kertoo.

1. Hyvä tontti soveltuu tulevaan käyttötarkoitukseen ja on valmis rakennettavaksi

Uusi hoiva- tai päiväkotiyksikkö tarvitsee vähintään 2 500 m2:n tontin. Rakennusoikeutta tulee olla ainakin 600 m2. Tasainen ja pohjaolosuhteiltaan kantava tontti on rakentamisen kannalta edullisin. 

Taajamatonteilla infrastruktuuri, eli sähkö, vesi, viemäröinti ja liikenneyhteys, on yleensä jo valmiina. Lähiympäristön ja rakennuksen ympäristön on mielellään oltava esteetön – eli siellä voidaan liikkua mm. lastenrattaiden, rollaattorin ja pyörätuolin kanssa.

Parhaassa tapauksessa tontti on jo kaavoitettu ja käyttövalmis päiväkodin, hoivakodin tai asumispalveluyksikön rakentamiseen. Jos näin ei vielä ole, tarkistamme, että tontin rakennusoikeus ja kaavamääräykset mahdollistavat suunnitellun rakennushankkeen toteuttamisen. 

Arto Hievanen
Hoivarakentajien kiinteistökehityspäällikkö

Hankkeesta riippuen tontille voi tulla yksi tai useampia rakennuksia sekä isohkot piha-alueet. Päivä- ja hoivakotien käyttäjät tarvitsevat turvallista tilaa esimerkiksi leikkipaikalle, puutarhalle, oleskelualueelle sekä pysäköinnille ja huoltologistiikalle.

Hoivarakentajat-Millainen-on-hyva-tontti-1280x720_2

2. Päiväkodilta, hoivakodilta ja palvelukodilta odotetaan keskeistä sijaintia

Hyvät liikenneyhteydet, myös julkinen liikenne, ovat avainasemassa, kun uutta päiväkotia tai hoivayksikköä suunnitellaan. Toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet helpottavat niin lasten tuomista päiväkotiin kuin palvelukodin asukkaiden itsenäistä liikkumista. Työmatkaliikenteen sujuvuus vaikuttaa myös suoraan työntekijöiden saatavuuteen.

Ihannetapauksessa alue ja sen tarjoamat lähipalvelut sopivat uuden rakennuksen käyttäjille. Löytyykö lähistöltä esimerkiksi terveydenhuollon palvelut, kauppa, kirjasto sekä helposti saavutettavat liikunta- ja ulkoilupaikat? Kaikki hyötyvät, jos ympäristö on rauhallinen ja meluton. 

Hoivarakentajat-Millainen-on-hyva-tontti-1280x720_3

3. Onhan tontti luovutettavissa rakentajan käyttöön?

Sopiva tontti voi olla rakentamaton tai sillä voi sijaita purettava rakennus. Sekä tontin myyjän että rakentajan on hyvä tietää, minkälainen prosessi tarvitaan, jotta tontti on irrotettavissa rakentajan käyttöön.

Kokemuksestamme on paljon hyötyä tonttia myyvälle tai vuokraavalle taholle. Tunnemme tonttien kaavoitukseen ja luovutukseen liittyvät prosessit ja osaamme auttaa niiden läpiviemisessä.

Arto Hievanen
Hoivarakentajien kiinteistökehityspäällikkö

Päiväkodin tai hoivayksikön rakentamiseen kaavoitettu kunnan omistama tontti voidaan luovuttaa rakentajan käyttöön virkamies- tai lautakuntapäätöksellä. Yksityisomistuksessa oleva tontti siirtyy tonttikaupalla suoraan uudelle omistajalle. 

Jos kaavaan tarvitaan poikkeuslupa tai tontti tarvitsee purkuluvan esimerkiksi Museovirastolta, hankkeen käynnistyminen hidastuu tai voi jopa estyä. Luonnollisesti myös tontin hinta tai vuokran suuruus vaikuttavat rakennushankkeen ja rakennuksen tulevan käytön kannattavuuteen.

4. Julkiset hirsirakennukset lisäävät alueen vetovoimaa ja tuovat työpaikkoja

Hyvät kuntien omistamat tontit kiinnostavat monia. Kuntaomistajien kannalta onkin tärkeää, että tontit luovutetaan todellisiin ja kunnalle etuja tuoviin rakennushankkeisiin.

Hoivarakentajat-Millainen-on-hyva-tontti-1280x720_4


Vetovoimaiset ja hiilineutraaliustavoitteita tukevat julkiset rakennukset ovat juuri sellaisia. Hirsipäiväkodit ja hirrestä rakennetut sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvitsemat rakennukset ja niiden tarjoamat työpaikat lisäävät alueen elinvoimaa.

Monille tonttinsa myyntiä tai vuokrausta harkitseville arvot ovat tärkeitä. Kotimainen, ilmastopositiivinen ja ympäristöönsä sopiva hirsirakennus ihmisten hyvinvointia lisäävine palveluineen sopii useimpien arvomaailmaan.

Arto Hievanen
Hoivarakentajien kiinteistökehityspäällikkö

Tontti on helppo myydä tai luovuttaa julkisen hirsirakentamisen hankkeelle, jolla on rahoitus, rakentaja ja tuleva käyttäjä valmiina. Tällainen hanke käynnistyy rivakasti ja valmistuu jopa alle vuodessa. Myyjä saa tontistaan nopeasti myynti- tai vuokratuloja. Kuntalaiset saavat puolestaan työtä ja palveluita terveissä hirsirakennuksissa.

Myy tai vuokraa tonttisi vastuulliseen rakentamiseen

Onko sinulla taajamatontti, joka ei tuota mitään? Jos tonttisi koko on yli 2 500 m², tarjoa sitä meille.

bg_puu_vaaka

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ota yhteyttä

Siitä yhteisen hyvän kasvattaminen alkaa!