Siirry suoraan sisältöön
Artikkelit

Hirsipalvelukotien EU-taksonomianmukaisuus tukee vastuullista kiinteistösijoitustoimintaa

Mahdollistamme hoiva-, palvelu- ja päiväkotihankkeiden toteutuksen EU-taksonomian mukaisina, mikä tukee institutionaalisten sijoittajien vastuullisuustavoitteita.

3 min lukuaika
EU-taksonomian mukaisia hirsipalvelukoteja

EU-taksonomia ohjaa investointeja EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden mukaisiin projekteihin. Tavoitteena on saavuttaa EU:n vihreän kehityksen ohjelman määrittelemät tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Hoivarakentajat tukee tätä tavoitetta mahdollistamalla uusien kohteittensa rakentamisen EU-taksonomian mukaisina.

Energiatehokkaat hirsirakennukset hidastavat ilmastonmuutosta

Rakennus- ja kiinteistöalaa koskevat EU-taksonomian ympäristötavoitteet liittyvät erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään. Uudisrakentamisessa tärkeimmät keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat uusiutuvan energian hyödyntäminen sekä rakennusten energiatehokkuus. 

Hoivarakentajat haluaa rakentaa uudet hirsikohteensa EU-taksonomian mukaisesti, minkä lisäksi kohteet saavat aina ympäristösertifikaatin. Parhaillaan rakennamme ensimmäistä A-energialuokan vaatimukset täyttävää ympärivuorokautisen asumisen hirsipalvelukotia Vantaalle.

Haluamme pitää paikkamme johtavana vastuullisen hoiva- ja päiväkotirakentamisen osaajana. Siksi mahdollistamme uusien kohteittemme rakentamisen EU-taksonomian mukaisesti. Näin tuemme institutionaalisten sijoittajien vastuullisuustavoitteet täyttävää liiketoimintaa.

Mikko Vainioranta, Hoivarakentajien strategiajohtaja

henkilo_mikkovainioranta_010-vaaka

Vain vähähiilisiä ja ympäristösertifioituja hirsipalvelurakennuksia

Vähähiilisen rakennuksen koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki (CO2e-päästöt) on mahdollisimman pieni. Vähähiilisyys voidaan saavuttaa monella tavalla. Hoivarakentajien hirsirakennuksissa toteutuvat kaikki tärkeimmät vähähiilisyyteen vaikuttavat seikat.

Tärkeimpiä vähähiilisen rakentamisen keinoja ovat energiatehokkuus, hiilijalanjäljeltään pienten ja pitkäikäisten rakennusmateriaalien käyttäminen sekä materiaalien ja rakennusosien kierrätettävyys tai uudelleenkäytettävyys. Myös rakennuksen muuntojoustavuus vaikuttaa hiilijalanjälkeen, koska sen avulla rakennuksen käyttöikää voidaan usein pidentää.

Energiatehokkailla ja uusiutuvaa energiaa käyttävillä hirsirakennuksilla on merkittävä puumateriaaliin liittyvä ympäristöetu. Rakennuksissa käytetty puu varastoi ilmakehän hiiltä. Tästä syystä erityisesti hirrestä rakentaminen hidastaa ilmastonmuutosta, koska massiivipuisissa hirsirakennuksissa puun määrä on suuri. 

Ympäristösertifiointijärjestelmät mittaavat ja todentavat kiinteistöjen ympäristötehokkuuden. Ne varmistavat, että rakennushankkeen eri vaiheissa on toimittu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi ne helpottavat kiinteistöjen keskinäistä vertailua. 

Ympäristösertifiointijärjestelmiä on useita ja niihin kuuluu aina ulkopuolinen arviointi. Sen myötä sekä rakentaja että tuleva omistaja voivat varmistua siitä, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu vastuullisesti ja toimimaan niin, että se säästää sekä kustannuksia että muita resursseja. Hoivarakentajat on LEED-sertifioinut kaikki uudet hirsirakennuksensa vuodesta 2023 alkaen.

vallinoja-1-vaaka

Ensimmäinen A-energialuokan hirsipalvelukoti rakennetaan Vantaalle

Vantaan Vallinojalle on rakenteilla ympärivuorokautisen asumisen yksikkö ihmisille, joilla on kehitysvamma. 19-paikkainen palvelukoti on Aspa Palveluiden ensimmäinen hirsirakenteinen kokonaisuus ja samalla Hoivarakentajien ensimmäinen A-energialuokan vaatimukset täyttävä ympärivuorokautisen asumisen hirsirakennus.

Olemme rakentaneet monia A-energialuokan hirsipäiväkoteja ja kouluja, mutta ympärivuorokautisen hoiva-asumisen osalta vaatimustaso A-energialuokkaan pääsemiseksi on aivan eri luokkaa. Siksi Vantaan kohde on valmistuessaan todellinen energiatehokkuuden edelläkävijä, joka vaati vankkaa hirsirakentamisen ja talotekniikan suunnitteluosaamista. Myös tämä kohde saa LEED-sertifikaatin valmistuttuaan alkusyksystä 2024.

Jouni Salmi, Hoivarakentajien asiakkuusjohtaja

henkilo_jounisalmi_006-vaaka

Rakennuksen energialuokitus perustuu laskennalliseen energiatehokkuuden vertailulukuun eli E-lukuun. Se puolestaan on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. Parhaan eli A-energialuokan rakennus kuluttaa käytössä vähiten ostoenergiaa, mikä ympäristöhyötyjen lisäksi säästää rahaa. 

Vallinojan hirsipalvelukodissa on neljä ryhmäkotisiipeä, joiden keskellä on yhteisöllinen ydin. Rakennuksen asuinsiivet ovat keskenään erivärisiä. Tämä antaa mielikuvan useampien rakennusten ryhmästä – kuin pienestä kylästä. Pihapiiriin rakennetaan puulämmitteinen pihasauna ja nuotiopaikka. Tontille mahtuu myös esteetön luontopolku.

Sijoita vastuullisesti – valitse vähähiiliset hirsihoivakiinteistöt

Lähde rakentamaan kannattavaa kasvua yhdessä!

vallinoja-3-vaaka

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ota yhteyttä

Siitä yhteisen hyvän kasvattaminen alkaa!