Vastuullinen sijoittaminen puurakentamiseen kannattaa – Haukilahteen Suomen ensimmäinen LEED Gold -sertifioitava päiväkoti

loka 4, 2022 | Aistiystävällisyys, Vähähiilinen rakentaminen

Suomeen avataan ensimmäinen LEED Gold -ympäristösertifikaatin saava päiväkoti loppuvuodesta 2022. Uusi, ilmastoystävällisyydessään edistyksellinen hirsipäiväkoti Espoon Haukilahdessa on Hoivarakentajien rakentama, ja sen kotimaisista ja terveellisistä hirsirakenteista vastaa Honkarakenne. Vastuulliseksi varmennettu hirsirakennus on turvallinen sijoituskohde, joka tekee hyvää niin ihmisille kuin ilmastolle.

LEED Gold -sertifikaatti kertoo kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta

LEED-sertifikaatti (Leadership in Energy and Environmental Design) on maailman käytetyin rakennuksen ympäristöystävällisyydestä kertova luokitusjärjestelmä. Globaalisti tunnettu luokitus takaa yhtenäisen arviointikriteeristön, jolla rakennuksia ja niiden ominaisuuksia voi vertailla helposti keskenään. Sijoittajan näkökulmasta vastuullisuuden tunniste auttaa myös kiinteistökauppojen riskinhallinnassa.

LEED-luokitus huomioi kokonaisvaltaisesti parhaan mahdollisen rakennuksen osatekijät: ilmastonmuutoksen torjumisen, ihmisten terveyden, vesivarojen ja luonnon monimuotoisuuden suojelun, kestävät materiaalit sekä yhteisön elämänlaadun ja tasa-arvon. Hoivarakentajat ja Honkarakenne ovat jo aiemmin toteuttaneet kyseisiä rakentamisen tapoja, ja LEED Gold -sertifikaatti tekee näistä toimintamalleista ja arvoista entistä helpommin tunnistettavia.

Ilmastoystävällisiä valintoja koko hirsirakennuksen elinkaaren ajan

Hoivarakentajat ja Honkarakenne ovat toteuttaneet yhdessä jo lähes 40 koulua, päiväkotia ja hoivakotia Suomeen. LEED Gold -sertifikaatin kokonaisvaltaisuus on näkynyt Haukilahden päiväkodin rakennusprojektin jokaisessa vaiheessa: suunnittelussa, rakennusvaiheessa ja valmiin rakennuksen toimivuudessa. “Työmaa-aikana esimerkiksi huleveden hallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota ja rakennusjätteen lajitteluaste oli normaalia työmaata korkeampi”, kertoo Hoivarakentajien projektipäällikkö Jussi-Pekka Salmi.

Rakennusvaiheessa LEED Gold -sertifikaatin edellyttämä vastuullisuus on huomioitu etenkin rakenneratkaisuissa, materiaalivalinnoissa ja talotekniikassa. Honkarakenne on suunnitellut ja urakoinut päiväkodin kaikki puurakenteet. “Honkarakenteella on työskennelty vuosikymmeniä vastuullisen rakentamisen puolesta. Hirsi on luonnostaan vähähiilinen ja uusiutuva rakennusmateriaali, ja hirsirakennuksen puhdas sisäilma ja aistiystävälliset ominaisuudet tekevät tutkitusti hyvää”, kertoo Honkarakenteen projektimyyntipäällikkö Markus Saarelainen. Muissakin Haukilahden hirsipäiväkodin materiaaleissa selvitettiin tarkasti niiden ympäristövaikutukset.

Sertifikaattiprosessin edetessä huomattiin, että monet LEED Gold -vaatimukset täyttyvät valmiiksi Hoivarakentajien ja Honkarakenteen yhteisten kohteiden normaalissa laatutasossa. Pieniä muutoksia tehtiin esimerkiksi talotekniikkaan. “Sähköjärjestelmät, vesikalusteet sekä valaistusohjaukset toteutettiin poikkeuksellisen energiatehokkaina, ja päiväkodin henkilökunnan käytössä on sähköauton latauspisteitä”, Salmi sanoo.

Vastuullinen sijoittaminen tuo pitkäaikaisia ja kestäviä tuottoja

Hoivarakentajien ja Honkarakenteen ilmasto- ja aistiystävälliset hirsikohteet houkuttelevat ennen kaikkea ihmisten ja luonnon hyvinvoinnista sekä kestävästä kehityksestä kiinnostuneita, pitkäaikaisia tuottoja hakevia sijoittajia. Vastuullisen sijoittamisen kannalta vastuullisesti toteutettu hirsirakennus merkitsee sijoituksen turvallisuutta ja pysyvyyttä.

Kestävät arvot kulkevat mukana koko LEED Gold -sertifioidun rakennuksen valmistusprosessin ajan, mutta tämän lisäksi hirsirakennuksen hyödyt kantavat paljon rakennusvaihetta pidemmälle. Pitkäikäinen hirsirakennus pysyy terveellisenä, kestää käyttöä vuosikymmenestä toiseen ja sitoo hiiltä ilmakehästä koko elinkaarensa ajan. Elinkaarensa lopussa hirsirunko ja puurakenteet voidaan käyttää uudelleen jalostamalla ne uusiksi puutuotteiksi, biopolttoaineeksi tai hyödyntää ne polttamalla energiaksi. Sijoittamalla varmennetusti vastuulliseen hirsirakennukseen tulee sijoittaneeksi parempaan tulevaisuuteen: hyvään elämään, terveellisiin ympäristöihin ja ilmastoviisaaseen huomiseen.

Kuvat: Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen

Tutustu vastuulliseen rakentamiseen

Päiväkoti, jossa on raikkaat, hyvin äänieristetyt tilat leikille ja levolle. Koulu, jossa tilat eivät rajoita toimintaa vaan ohjaavat yhteisölliseen, vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Hoivakoti, jonka aistiystävälliset ja arkea helpottavat ratkaisut ylläpitävät toimintakykyä ja keventävät hoitotyötä. Lataa vastuullisen rakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.

Tutustu vastuulliseen rakentamiseen

Päiväkoti, jossa on raikkaat, hyvin äänieristetyt tilat leikille ja levolle. Koulu, jossa tilat eivät rajoita toimintaa vaan ohjaavat yhteisölliseen, vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Hoivakoti, jonka aistiystävälliset ja arkea helpottavat ratkaisut ylläpitävät toimintakykyä ja keventävät hoitotyötä. Lataa vastuullisen rakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.