Uusi hirsikoulu lupaa turvallista ja terveellistä kasvua oppilaille

kesä 23, 2021 | Koulut, Uutiset

Ilmajoelle rakennettava uusi Oppikylä-hirsikoulu toteutetaan yhteistyössä Hoivarakentajien ja kunnan toimijoiden kanssa. Koulun suunnittelussa on otettu huomioon nykyajan pedagogiset tarpeet ja ekologinen toteutus. Aistiystävällinen koulu tarjoaa lapsille ja aikuisille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön, jossa kouluarkea vietetään kaikki yhdessä.

Keskellä Etelä-Pohjanmaan lakeuksia sijaitsevassa Ilmajoen kunnassa on vahvat juuret omaava kyläkoulujen verkosto. Aamuisin lapset kokoontuvat reput selässä kahteentoista eri kouluun saamaan tietoja ja taitoja elämäänsä varten. Vuoden kuluttua osa heistä pääsee täysin uuteen, osittain hirrestä valmistettuun moderniin koulutaloon. 

“Tarkoituksena on, että kuokka isketään maahan jo tänä kesänä”, kertoo koulun toteutuksesta vastaavan Hoivarakentajat Oy:n Jouni Salmi. “Tämä on nyt toinen Oppikylä-koulu, joka rakennetaan Suomeen. Ensimmäinen valmistuu pian Ouluun.”

Oppikylä on täysin uudenlainen tapa toteuttaa koulu. Hirsirunkoinen ja ekologinen koulurakennus suunnitellaan yhdessä tulevien käyttäjien kanssa. Lopputuloksena on aistiystävällinen ja tarpeiden mukaan muovautuva oppimisympäristö, joka kestää niin aikaa kuin katseitakin. 

Yhteisöllisyys alkaa jo suunnittelupöydässä

Yksi Oppikylän kulmakivistä on yhteisöllisyys, jolle rakentuu Ilmajoen uudessa koulussa paljon. Se on paitsi suunnittelutyön kantava idea myös kouluarjessa tärkeä arvo. “Koulunjohtaja on ollut tässä mukana tarjouskilpailusta lähtien, ja hän on tuonut jatkuvasti käyttäjien näkökulmaa esille”, kertoo Ilmajoen kunnan tekninen johtaja Paavo Perälä. “Tämä on meillä Ilmajoella täysin normaali tapa toimia. Käyttäjät ovat osa prosessia ja kaikki tehdään yhdessä.”

Uuden koulun suunnitteluun ovat osallistuneet arkkitehtien ja insinöörien lisäksi paljon muitakin tärkeitä osapuolia. Koulunjohtaja Masa Luhtala kertoo, kuinka piirustuksia on pohdittu yhdessä niin lasten, vanhempien kuin koulurakennukseen tulevan nuorisotilan käyttäjienkin kanssa. Hän toteaa, että kunta ja Hoivarakentajat ovat kuunnelleet hyvin koulun ihmisiä ja heille on annettu sanavaltaa. “Olemme pyrkineet saamaan kaikkien käyttäjäryhmien äänet kuuluviin”, Luhtala linjaa. 

Saman asian vahvistaa myös Hoivarakentajien Jouni Salmi. Oppikylän perusajatuksena on, että koulurakennus suunnitellaan yhteisöllisissä työpajoissa, joissa koulun tulevat käyttäjät voivat istua saman pöydän ympärillä arkkitehtien ja tilapedagogiikan ammattilaisten kanssa. “Pyrimme tulemaan aina pedagoginen kulma edellä”, Salmi sanoo. “Se luo lisäarvoa asiakkaille.”

Koulun henkilökunnan yksi tärkeä pedagoginen vaatimus koululle oli yhteisopettajuuden mahdollistaminen. Masa Luhtala kertoo, kuinka kouluun tulee luokkahuoneiden välille pariovet. Ne mahdollistavat yksinkertaisen ja nopean yhteistyön kahden luokan välillä. Jokaista luokkaparia yhdistää myös pienryhmätila, joka samalla toimii opettajien yhteisenä suunnittelupaikkana. “Pedagogisia ratkaisuja on tehty meidän näkökulmastamme”, Luhtala toteaa. “Hoivarakentajien puolella on mietitty pedagogiaa monelta kannalta. Harvalla muulla rakentajalla on sellaista näkemystä näihin asioihin.”

Ekologinen ja moderni koulu viestii elinvoimasta

Oppikylän visio koulurakentamisesta lähtee liikkeelle fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Koulu on lapsille tärkeä paikka, jossa he viettävät suuren osan päivistään. Heitä varten opettajat kävelevät koulujen käytävillä, istuvat luokkahuoneissa ja ovat pysyvä osa kouluarkea. Siksi on tärkeää, että koulussa mieli lepää, melutaso pysyy matalallaja rakennus huokuu stressittömyyttä. 

“Me olemme saaneet valtavasti positiivista palautetta akustisesti hyvin toimivista tiloista”, Jouni Salmi kertoo. “Valmiissa koulussa korostuvat terveelliset ja turvalliset tilat. Käytännössä koulumme on olemassaolollaan vasta-argumentti kaikelle sille, mitä nykyään puhutaan home- ja sisäilmaongelmista.”

Koulunjohtaja Masa Luhtala pitää hirttä ekologisena ja kestävänä materiaalina. “Hoivarakentajat ovat osoittaneet, että tällainen hirsirakennus voi olla jopa hiilinegatiivinen”, hän sanoo. “Olen myös huomannut, kuinka täällä Ilmajoella joidenkin kyläkoulujen pihoissa olevat hyvin vanhat hirsirakennukset ovat edelleen hyvässä kunnossa ja ryhdikkäitä. Sen sijaan 50-luvulla rakennetut kivikoulut sairastavat jo pahoin.” 

Uusi pedagogisesti ja rakenteiltaan toimiva koulu tulee olemaan vetovoimatekijä Ilmajoen kunnalle. Paavo Perälä katsoo, että jo pelkästään koulun olemassaolo tuo alueelle vireyttä. “Tulevaisuus sen meille näyttää, mutta hyvästä materiaalista rakennettu koulu toimii varmasti vetovoimatekijänä”, hän toteaa. Koulun ympäristöstä on myyty paljon tontteja, ja sen lähellä sijaitseva Ahonkylän alue houkuttelee jatkuvasti uusia perheitä asumaan. Elinvoimaa siis riittää. 

Kyläkoulut alkavat olla katoavaa perinnettä suomalaisessa kouluverkossa. Ilmajoki on kuitenkin poikkeus:  kunta on tahtonut mahdollisuuksien mukaan pitää kyläkouluyhteisönsä voimissaan. Tulevaisuudessakin Oppikylä-hirsikoulu mahdollistaa kaikenlaiset skenaariot. “Osa koulun tiloista rakennetaan tilaelementteinä, joka mahdollistaa muutokset tulevina aikoina”, Jouni Salmi sanoo. “Ideana on, että koulua voidaan oppilasennusteen mukaan laajentaa, tai sitten tarvittaessa pienentää viemällä näitä elementtejä pois.” 

Tällä hetkellä kuitenkin vaikuttaa siltä, että Ilmajoella uuden koulun ympäristössä elämää ja oppilaita riittää. Paavo Perälä toteaa, että lähitulevaisuudessa laajennustarpeet näyttävät olevan ajankohtaisempia kuin koulujen vähentäminen. “Sen vuoksi tässä uudessa koulurakennuksessa on otettu huomioon laajennusmahdollisuus”, Perälä sanoo.  

Iloa, naurua ja pitkä tulevaisuus

Ilmajoen tuleva Oppikylä-hirsikoulu on yhteinen ponnistus, jossa Hoivarakentajat ja kunnan edustajat ovat pyrkineet yhdessä toteuttamaan unelmien koulun. Ensi vuonna valmistuva koulurakennus pitää sisällään kasvun ihmeen. Siellä voi tuntea pehmeän hirsiseinän käden alla ja kokea turvallisen arjen kosketuksen. Lapset saavat siellä yhdessä ihmetellä elämää ja oppia uutta aistiystävällisessä ympäristössä. Opettajat voivat hyvin ja kohtaavat lapset joka päivä terveellisesti ja turvallisesti. 

Hirsikoulu katsoo kauas valoisaan tulevaisuuteen: sen tilaratkaisut ja rakenteet tulevat kestämään aikaa. Näin lapset saavat elämäänsä parhaat mahdolliset eväät. 

Kuntapäättäjä, onko kuntanne hiilineutraali vuonna 2035?

Tule kuulemaan ja keskustelemaan lisää kuntawebinaariin 11.11.2021 klo 14.00!

Tutustu vastuulliseen koulurakentamiseen

Koulu, jossa tilat eivät rajoita toimintaa vaan ohjaavat yhteisölliseen, vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Lataa vastuullisen koulurakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.

Tutustu vastuulliseen koulurakentamiseen

Koulu, jossa tilat eivät rajoita toimintaa vaan ohjaavat yhteisölliseen, vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Lataa vastuullisen koulurakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.