Kodinomainen yksikkö, joka kasvattaa yhteisöllisesti

kesä 5, 2020 | Hirsikoulut

Samalla kun fyysisen Oppikylän perustuksia rakennetaan, tapahtuu tulevan koulun henkilökunnan mielissä toisenlaista perustusten rakentamista. Uuden koulun odottaminen on hyvää aikaa kirkastaa tavoitteita ja pohtia sitä, millaista yhteisöä ja toimintakulttuuria jykevien hirsiseinien sisälle ryhdytään luomaan.

Haastattelimme Oulun kristillisen yhtenäiskoulun rehtoria Petri Ojalaa.

Mitä sana Oppikylä tuo sinulle mieleen?

Oppikylä tuo minulle mieleen kyläkoulun tapaisen pienen kodinomaisen yksikön, joka opettaa ja kasvattaa yhteisöllisesti, mutta huomioiden myös oppilaiden yksilöllisiä tarpeita.

Mitä odotuksia sinulla on Oppikylälle?

Odotan, että Oppikylän suomat mahdollisuudet otetaan käyttöön. Oppikylä antaa mahdollisuuden yhdistää luokkia samanaikaisopetukseen ja eriyttää opetusta sitä varten suunniteltuihin tiloihin, kuten pienryhmätiloihin ja yhteisiin aulatiloihin.

Millaisia haaveita sinulla on opetuksen kehittämisen suhteen?

Haaveilen koulusta, joka on enemmän kuin koulu. Tämä koulu keskittyy oppilaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tärkeää on oppilaiden kohtaaminen laajemmassa ja syvällisemmässä kontekstissa kuin pelkästään oppiainelähtöisesti oppimiseen keskittyen. Me opetamme ja kasvatamme oppilaita elämää varten sanan varsinaisessa merkityksessä. Tähän Oppikylä-konsepti luo oivat ulkoiset puitteet.

Puitteista onkin tulossa upeat. Oulun luonto ja merenrannan läheisyys, virkistysalueet koulun tuntumassa ja lyhyt matka kaupunkiin. Henkilökunnan kanssa yhdessä suunniteltu hirsinen koulurakennus valmistuu syksyksi 2021. Koulun kohtaamiseen ja välittämiseen pohjautuvat kulttuuri saa arvoisensa tilat ja ympäristön. Ouluun nousee koulu, jossa tullaan näkemään vierailijoita ja jonka turvallisista ja ihmisläheisistä ratkaisuista koulutilojen uudistamista suunnittelevien on hyvä ottaa mallia.

Tutustu vastuulliseen koulurakentamiseen

Koulu, jossa tilat eivät rajoita toimintaa vaan ohjaavat yhteisölliseen, vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Lataa vastuullisen koulurakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.

Tutustu vastuulliseen koulurakentamiseen

Koulu, jossa tilat eivät rajoita toimintaa vaan ohjaavat yhteisölliseen, vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Lataa vastuullisen koulurakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.