Siirry suoraan sisältöön
Artikkelit

Vantaan vähähiilinen päiväkoti näyttää tietä ilmastotavoitteiden saavuttamiselle

Hoivarakentajat ja Honkarakenne osallistuivat Puupäivä-webinaariin. Rakenteilla oleva hirsipäiväkoti osoittaa, miten puurakentaminen edistää ilmastotavoitteita.

3 min lukuaika
Vantaan vähähiilinen päiväkoti näyttää tietä ilmastotavoitteiden saavuttamiselle

Honkarakenne osallistui yhdessä Hoivarakentajien kanssa 11.11 järjestettyyn Puupäivä-webinaariin. Samaan aikaan kun Glasgow’ssa neuvoteltiin kansainvälisistä ilmastokysymyksistä, nousi vähähiilinen puurakentaminen yhdeksi seminaaripäivän näkökulmista. Honkarakenteen tuotejohtaja Eino Hekali esitti puheenvuorossaan Vantaan Koivukylän vähähiilisen päiväkodin esimerkkinä ilmastoystävällisestä julkisrakentamisesta. Yhteistyönä Hoivarakentajien ja Honkarakenteen toimesta rakenteilla oleva päiväkoti osoittaa, miten puurakentamisella päästään kohti yhteisiä ilmastotavoitteita. 

Ilmastotavoitteet asettavat rakennetun ympäristön suurennuslasin alle

Eino Hekalin mukaan ilmastotavoitteet ja niiden vaikutus kuntarakentamiseen näkyvät asiakaskunnan valveutuneisuuden kasvuna. Ovathan ilmastokysymykset globaali yhteinen haaste, joka ei ole lähiaikoina katoamassa. “Rakennettu ympäristö edustaa isoa, 30%:n osaa päästöistä. Eikä pelkästään uudisrakentaminen, vaan myös nykyisten rakennusten ylläpito”, Hekali toteaa.

Puurakentaminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan, sillä kuntien laatimat ilmastotavoitteet asettavat rakennusten hiilijalanjäljen suurennuslasin alle. “Hirsirakennus on ilmastoteko jo pitkäikäisyytensä ansiosta. Hirsirakenteet ovat hiilikädenjäljeltään suuria elementtejä, jotka sitovat hiilidioksidin pitkäaikaiseksi hiilivarastoksi”, Hekali selittää. Onkin aika siirtää katse hiilijalanjäljen lisäksi hiilikädenjälkeen.  

Puupäivillä esitelty Vantaan Koivukylän vähähiilinen päiväkoti toimii esimerkkinä rakennusprosessista, jossa hiililaskelmat ovat olleet mukana alusta asti osana projektin kilpailutusta. “Vantaan Koivukylän päiväkoti toimii vähähiilisyydessään suunnannäyttäjänä. Se on myös laajempi esimerkki siitä, mihin voidaan päästä hirsirakennuksilla. Tarkoituksena on yleistää keinot, jotka opimme projektista”, Hekali toteaa. “Hiililaskennan lisäksi projektissa on merkittävää esimerkiksi energiamuotojen valitseminen 50 vuoden aikatähtäimellä. Päiväkotiin valikoitui maalämpö.” 

Vantaan vähähiilinen päiväkoti

“Olemme hyvässä alussa, mutta vasta alussa”

Suomessa on pitkät hirsirakentamisen perinteet, ja viime vuosina hirsirakentaminen on yleistynyt myös julkisrakentamisessa. Hekalin mukaan olemme kuitenkin vasta vähähiilisen rakentamisen alkutaipaleella. “Olemme hyvässä alussa, mutta vasta alussa. Suunta on hyvä”, Hekali muistuttaa. 

Ympäristöministeriö julkaisi kesällä asetusluonnoksen rakennuksen ilmastoselvityksestä, johon sisältyy rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä. Puurakentamisen lisääminen julkisrakennuksissa on osa ympäristöministeriön strategiaa ja ilmastotavoitteita. Hekali uskoo, että hirsirakentamista ja Vantaan vähähiilisen päiväkodin kaltaisia projekteja tullaan näkemään lisää lähivuosina. Vantaa on ottanut vähähiilisen ja resurssiviisaan rakentamisen edistämisessä edelläkävijän roolin, mutta trendi on näkyvä ympäri Suomea. “Vastaavaa kehitystä on käynnissä muissakin kunnissa ja kaupungeissa.”

Glasgow’n kaltaisissa suurneuvotteluissa tehdään vuosikymmenten päähän ulottuvia julkilausumia ja suuria tavoitteita. “Todelliset toimenpiteet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi tehdään kuitenkin jokaisessa rakennusprojektissa; rakennuttajilla on iso asema ja todellinen päätösvalta kestävän tulevaisuuden eteen”, Hekali toteaa.

Vantaan Koivukylän hirsipäiväkoti

Tarvitaan päätös ja tahtotila kohti ympäristöystävällistä hirsirakentamista

Puupäivien webinaarissa Hekalita kysyttiin, miten päästään mahdollisimman vähähiiliseen rakennukseen. “Tärkeimpänä tarvitaan tilaajan päätös ja tahtotila vähähiiliseen rakentamiseen. Kotimaisen hirren ja puurakenteiden käytöllä saavutetaan pitkäikäinen, hyvän sisäilman rakennus”, Hekalin vastaus kuului. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi hiililaskelmien tekoa ja niiden painotusta kilpailutusvaiheessa. Vantaan päiväkodin kilpailutuksen arviointikriteereistä hiilijanjäljellä oli 10 %:n painoarvo. 

Yksi hirsisen rakennuksen ehdottomista valteista on kosteusturvallisuus ja hyvä sisäilma, jotka takaavat, ettei rakennusta jouduta uusimaan tai remontoimaan lyhyellä aikavälillä. Hekali korostaa, että pitkäikäisyys on osa rakennuksen vähähiilisyyttä. 

Päiväkotirakentamisessa käytettävyydellä ja rakennuksen toimivuudella on ensisijainen merkitys. Vantaan päiväkodissa yhdistyvät käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi ja tulevaisuuden rakentaminen. Hekali kannustaa katsomaan rakennusprojekteissa reippaasti eteenpäin niin materiaalivalintojen, ilmastoystävällisyyden kuin rakennuksen monikäyttöisyyden kannalta. “Tärkeä kysymys on, millaista rakennuskantaa haluamme tehdä tulevaisuudelle.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ota yhteyttä

Siitä yhteisen hyvän kasvattaminen alkaa!