Siirry suoraan sisältöön
Artikkelit

Ilmajoelle rakentuva uusi hirsikoulu lupaa turvallista ja terveellistä kasvua oppilaille ja elinvoimaa kuntaan

Hirsikoulu takaa turvallisen ja terveellisen kasvuympäristön oppilaille. Ekologinen ja moderni hirsikoulu viestii elinvoimasta.

4 min lukuaika
Ilmajoelle rakentuva uusi hirsikoulu lupaa turvallista ja terveellistä kasvua oppilaille ja elinvoimaa kuntaan

Ilmajoelle rakennettava uusi Oppikylä-hirsikoulu toteutetaan yhteistyössä Hoivarakentajien ja kunnan toimijoiden kanssa. Koulun suunnittelussa on otettu huomioon nykyajan pedagogiset tarpeet ja ekologinen toteutus. Aistiystävällinen koulu tarjoaa lapsille ja aikuisille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön, jossa kouluarkea vietetään kaikki yhdessä.

Kyläkouluista uuteen hirsikouluun

Keskellä Etelä-Pohjanmaan lakeuksia sijaitsevassa Ilmajoen kunnassa on vahvat juuret omaava kyläkoulujen verkosto. Aamuisin lapset kokoontuvat reput selässä kahteentoista eri kouluun saamaan tietoja ja taitoja elämäänsä varten.

Vuoden kuluttua osa heistä pääsee täysin uuteen, osittain hirrestä valmistettuun moderniin koulutaloon. “Tarkoituksena on, että kuokka isketään maahan jo tänä kesänä”, kertoo koulun toteutuksesta vastaavan Hoivarakentajat Oy:n Jouni Salmi. “Tämä on nyt toinen Oppikylä-koulu, joka rakennetaan Suomeen. Ensimmäinen valmistuu pian Ouluun.”

Oppikylä on täysin uudenlainen tapa toteuttaa koulu. Hirsirunkoinen ja ekologinen koulurakennus suunnitellaan yhdessä tulevien käyttäjien kanssa. Lopputuloksena on aistiystävällinen ja tarpeiden mukaan muovautuva oppimisympäristö, joka kestää niin aikaa kuin katseitakin. 

PILKE_Lintuvaara_HIRES_extrat_9-980x653-1

Yhteisöllisyys alkaa jo Oppikylä-hirsikoulun suunnittelupöydässä

Yksi Oppikylän ideologian kulmakivistä on yhteisöllisyys, ja se näkyy myös Ilmajoen hirsikouluprojektissa. Yhteisöllisyys on paitsi suunnittelutyön kantava idea myös kouluarjessa tärkeä arvo. “Koulunjohtaja on ollut tässä mukana tarjouskilpailusta lähtien, ja hän on tuonut jatkuvasti käyttäjien näkökulmaa esille”, kertoo Ilmajoen kunnan tekninen johtaja Paavo Perälä. “Tämä on meillä Ilmajoella täysin normaali tapa toimia. Käyttäjät ovat osa prosessia ja kaikki tehdään yhdessä.”

Uuden koulun suunnitteluun on osallistunut arkkitehtien ja insinöörien lisäksi paljon muitakin tärkeitä osapuolia. Koulunjohtaja Masa Luhtala kertoo, kuinka piirustuksia on pohdittu yhdessä niin lasten, vanhempien kuin koulurakennukseen tulevan nuorisotilan käyttäjienkin kanssa. Hän toteaa, että kunta ja Hoivarakentajat ovat kuunnelleet hyvin koulun ihmisiä ja heille on annettu sanavaltaa. “Olemme pyrkineet saamaan kaikkien käyttäjäryhmien äänet kuuluviin”, Luhtala linjaa. 

Saman asian vahvistaa myös Hoivarakentajien Jouni Salmi. Oppikylän perusajatuksena on, että koulurakennus suunnitellaan yhteisöllisissä työpajoissa, joissa koulun tulevat käyttäjät saavat istua mukaan suunnittelupöytään. “Pyrimme tulemaan aina pedagoginen kulma edellä”, Salmi sanoo. “Se luo lisäarvoa asiakkaille.”

Hirsikoulun tilat suunnitellaan tukemaan yhteisopettajuutta

Koulun henkilökunnan yksi tärkeä pedagoginen vaatimus koululle oli yhteisopettajuuden mahdollistaminen. Masa Luhtala kertoo, kuinka kouluun tulee luokkahuoneiden välille pariovet. Ne mahdollistavat yksinkertaisen ja nopean yhteistyön kahden luokan välillä. Jokaista luokkaparia yhdistää myös pienryhmätila, joka samalla toimii opettajien yhteisenä suunnittelupaikkana.

“Pedagogisia ratkaisuja on tehty meidän näkökulmastamme”, Luhtala toteaa. “Hoivarakentajien puolella on mietitty pedagogiaa monelta kannalta. Harvalla muulla rakentajalla on sellaista näkemystä näihin asioihin.”

Ilmajoen hirsikoulu havainnekuva

Hirsikoulussa mieli lepää, akustiikka on miellyttävä ja sisäilma raikas

Oppikylän visio koulurakentamisesta lähtee liikkeelle fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Koulu on lapsille tärkeä paikka, jossa he viettävät suuren osan päivistään. Heitä varten opettajat kävelevät koulujen käytävillä, istuvat luokkahuoneissa ja ovat pysyvä osa kouluarkea. Siksi on tärkeää, että koulussa mieli lepää, melutaso pysyy matalallaja rakennus huokuu stressittömyyttä. 

“Me olemme saaneet valtavasti positiivista palautetta akustisesti hyvin toimivista tiloista”, Jouni Salmi kertoo. “Valmiissa koulussa korostuvat terveelliset ja turvalliset tilat. Käytännössä koulumme on olemassaolollaan vasta-argumentti kaikelle sille, mitä nykyään puhutaan home- ja sisäilmaongelmista.”

Ilmastoystävällinen ja kestävä hirsikoulu tuo elinvoimaa kuntaan

Koulunjohtaja Masa Luhtala muistuttaa, että hirsi on ekologinen ja kestävä materiaali. “Hoivarakentajat ovat osoittaneet, että tällainen hirsirakennus voi olla jopa hiilinegatiivinen”, hän sanoo. “Olen myös huomannut, kuinka täällä Ilmajoella joidenkin kyläkoulujen pihoissa olevat hyvin vanhat hirsirakennukset ovat edelleen hyvässä kunnossa ja ryhdikkäitä. Sen sijaan 50-luvulla rakennetut kivikoulut sairastavat jo pahoin.” 

Uusi pedagogisesti ja rakenteiltaan toimiva koulu tulee olemaan vetovoimatekijä Ilmajoen kunnalle. Paavo Perälä katsoo, että jo pelkästään koulun olemassaolo tuo alueelle vireyttä. “Tulevaisuus sen meille näyttää, mutta hyvästä materiaalista rakennettu koulu toimii varmasti vetovoimatekijänä”, hän toteaa. Koulun ympäristöstä on myyty paljon tontteja, ja sen lähellä sijaitseva Ahonkylän alue houkuttelee jatkuvasti uusia perheitä asumaan. Elinvoimaa siis riittää. 

Hirsihybridikoulu, jota voi helposti laajentaa tai pienentää

Kyläkoulut alkavat olla katoavaa perinnettä suomalaisessa kouluverkossa. Ilmajoki on kuitenkin poikkeus:  kunta on tahtonut mahdollisuuksien mukaan pitää kyläkouluyhteisönsä voimissaan. Tulevaisuudessakin Oppikylä-hirsikoulu mahdollistaa kaikenlaiset skenaariot. “Osa koulun tiloista rakennetaan tilaelementteinä, joka mahdollistaa muutokset tulevina aikoina”, Jouni Salmi sanoo. “Ideana on, että koulua voidaan oppilasennusteen mukaan laajentaa, tai sitten tarvittaessa pienentää viemällä näitä elementtejä pois.” 

Tällä hetkellä kuitenkin vaikuttaa siltä, että Ilmajoella uuden koulun ympäristössä elämää ja oppilaita riittää. Paavo Perälä toteaa, että lähitulevaisuudessa laajennustarpeet näyttävät olevan ajankohtaisempia kuin koulujen vähentäminen. “Sen vuoksi tässä uudessa koulurakennuksessa on otettu huomioon laajennusmahdollisuus”, Perälä sanoo.  

Ilmajoen hirsihybridikoulu

Tulevaisuus on valoisa unelmien hirsikoulussa

Hirsikoulu katsoo kauas valoisaan tulevaisuuteen: sen tilaratkaisut ja rakenteet tulevat kestämään aikaa. Ilmajoen tuleva Oppikylä-hirsikoulu on yhteinen ponnistus, jossa Hoivarakentajat ja kunnan edustajat ovat pyrkineet yhdessä toteuttamaan unelmien koulun.

Ensi vuonna valmistuva koulurakennus pitää sisällään kasvun ihmeen. Siellä voi tuntea pehmeän hirsiseinän käden alla ja kokea turvallisen arjen kosketuksen. Lapset saavat siellä yhdessä ihmetellä elämää ja oppia uutta aistiystävällisessä ympäristössä. Opettajat voivat hyvin ja kohtaavat lapset joka päivä terveellisesti ja turvallisesti. Lapset saavat elämäänsä parhaat mahdolliset eväät. 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ota yhteyttä

Siitä yhteisen hyvän kasvattaminen alkaa!