Siirry suoraan sisältöön
Artikkelit

Koulusuunnittelun keskiössä on tilojen turvallisuus

Rakentamisen valinnat vaikuttavat koulun turvallisuuteen. Rakennusmateriaalit, piha-alueiden suunnittelu ja tilakohtaiset ratkaisut vaikuttavat koulun arkeen.

2 min lukuaika
Koulurakentamisen valinnat

Turvallinen koulu rakennetaan yhdessä

Rakentamisen valinnat vaikuttavat koulun turvallisuuteen. Tärkeimmät ratkaisut tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Rakennusmateriaalit, piha-alueiden suunnittelu ja tilakohtaiset ratkaisut määrittävät, millaiseksi arki koulussa muodostuu. Ouluun valmistuvan hirsisen Oppikylän turvallisuuskysymyksiä on ratkottu yhdessä koulun opettajien kanssa.

“Henkilökuntamme on ollut alusta asti mukana suunnitteluprosessissa”, rehtori Petri Ojala kertoo. “Opettajien kokema työturvallisuus liittyy pitkälti siihen, että tilat ovat asian- ja ajanmukaiset ja työturvallisuusnäkökulmat on otettu huomioon koulun toimintakulttuurissa.”

Materiaalivalinnoilla on merkitystä

Ei ole yhdentekevää, mistä materiaaleista koulu rakennetaan. Materiaalivalinnat vaikuttavat päivittäiseen hyvinvointiin: siihen, miten puhdasta ilmaa opetustiloissa ja käytävillä hengitetään ja millainen työrauha päivän aikana saavutetaan.

Oulun Oppikylän rakennusmateriaaliksi valittu Honkarakenteen massiivihirsi takaa yksiaineisena, kosteusteknisesti varmatoimisena ja sisäilman kosteutta tasaavana materiaalina turvalliset olosuhteet päivittäiselle työlle.

“Uudessa koulukiinteistössämme puhdas ja terve sisäilma sekä ääniä eristävät pintamateriaalit vaikuttavat merkittävästi työturvallisuuteen ja -viihtyvyyteen”, Ojala vahvistaa. Koulun suunnittelussa on panostettu myös ilmanvaihto- ja lämmitys- ja viilennysratkaisuihin ja rakennustöiden aikaiseen puhtaudenhallintaan.

Pihan ja sisätilojen ratkaisut lisäävät oppilaiden turvallisuutta

Turvallinen koulupäivä alkaa, kun oppilaat saapuvat koulun alueelle. Oulun Oppikylässä oppilaiden sisääntulo pihamaalle on suunniteltu niin, ettei risteävää liikennettä ole. “Koulumme sijoittuminen nykyiselle paikalleen tonttia perustui turvallisuustekijöiden huomioimiseen huoltoliikenteen, oppilasliikenteen sekä henkilökunnan ja muiden autoilevien asiakkaiden välillä”, Ojala kuvailee.

Sisätilojen turvallisuutta parantaa erityistilojen huolellinen suunnittelu. Kolmesta eri tilasta muodostuvan teknisen työn tilan väliseiniin on jätetty reilusti lasipintaa, jotta opettaja voi valvoa kaikkien tilojen toimintaa helposti. Koneiden sähkönsyöttöä hallitaan puolestaan lukitusta kaapista, jolloin oppilaat eivät pääse käynnistämään sähkötyökaluja omin päin.

Tilaratkaisujen muunneltavuus mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden huomioimisen koulupäivän aikana. “Luokkien yhdistämismahdollisuudet ja kahden luokkatilan yhteinen pienryhmätila luovat mahdollisuuksia erilaisten oppimistyylien- ja tarpeiden huomioimiseen. Tällä on yhteys oppilaiden kokemaan turvallisuuden tunteeseen”, Ojala tiivistää.

Ota yhteyttä

Siitä yhteisen hyvän kasvattaminen alkaa!