Siirry suoraan sisältöön
Artikkelit

Vantaalle nousee hiilinegatiivinen hirsipäiväkoti – ensimmäistä kertaa Suomessa päiväkotirakennus tuottaa elinkaarellaan enemmän hyötyä kuin haittaa ilmastolle

Koivukylän päiväkodin kilpailutuksessa hiilijalanjälki oli tärkeä arviointikriteeri. Voiton vei Hoivarakentajien ja Honkarakenteen laatima suunnitelma.

3 min lukuaika
Vantaalle nousee hiilinegatiivinen hirsipäiväkoti – ensimmäistä kertaa Suomessa päiväkotirakennus tuottaa elinkaarellaan enemmän hyötyä kuin haittaa ilmastolle
Kunnissa etsitään vauhdilla kestävämpiä rakentamisen ratkaisuja. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035, ja rakennettu ympäristö aiheuttaa jopa kolmanneksen maamme kasvihuonekaasupäästöistä. Koivukylän päiväkodin kilpailutuksessa Vantaalla hiilijalanjälki nousi yhdeksi arvioinnin kriteereistä. Voiton vei Hoivarakentajien yhdessä Honkarakenteen kanssa laatima suunnitelma. ”Massiivipuinen, aistiystävällinen ja hiilinegatiivinen hirsipäiväkoti näyttää suuntaa tulevaisuuden rakentamiselle”, sanoo Hoivarakentajien toimitusjohtaja Tarmo Kemppainen.

Vantaan Rekolaan valmistuu ensi vuonna päiväkoti, joka tuottaa enemmän hyötyä kuin haittaa ilmastolle. Kilpailutuksen voittaneen hirsirakennuksen hiilijalanjälki on vastaavanlaisiin rakennuksiin verrattuna tavallista pienempi. Kun lisäksi sen hiilikädenjälki on hiilijalanjälkeä suurempi, suunnitelman ilmastovaikutukset jäävät plussalle.

Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan positiivisia ilmastovaikutuksia. Päiväkotisuunnitelman hiilinegatiivisuus tarkoittaa, ettei rakennus ole pelkästään ns. hiilineutraali, vaan ilmaston näkökulmasta vielä parempi.

”Rakentamisessa on aika siirtää katse ilmastohyötyihin ja uusiutuvaa energiaa tuottaviin ratkaisuihin”, sanoo projektimyyntipäällikkö Markus Saarelainen Honkarakenteelta.

Hiilinegatiivinen päiväkoti

Hirsi pitää hiilen pois ilmakehästä

”Valmis hirsirakennus toimii koko käyttöaikansa hiilivarastona. Elinkaarensa päätteeksi hirret voidaan jatkojalostaa uusiksi puutuotteiksi ja biopolttoaineeksi tai käyttää suoraan energiantuotannossa”, Saarelainen jatkaa.

Koivukylän päiväkoti rakennetaan Honkarakenteen hirsistä, jotka ovat peräisin sertifioiduista suomalaisista metsistä. Puu sitoo kasvaessaan itseensä hiilidioksidia, ja hirrestä rakennettaessa hiilidioksidi pysyy varastoituneena rakenteissa ja poissa luonnon kiertokulusta niin kauan kuin rakennus on olemassa. Oikein huollettuna hirsirakennus kestää vuosisatoja ja elinkaarensa päässä se tuottaa kierrätyshyötyjä.

Koivukylän päiväkoti on suunniteltu mahdollisimman energiatehokkaaksi. Kustannuksia alentavat mm. vettä säästävät hanat, älykäs talotekniikka, energiatehokas valaistus, maalämpö ja aurinkosähkö. Kilpailutuksessa Vantaan kaupunki vertaili ehdotusten hiilijalanjälkilaskelmia ja mittautti erikseen rakentamisajan kuormitusta: Hoivarakentajien ja Honkarakenteen ehdotuksessa raaka-aineiden valmistuksen, kuljetuksen ja tehdasvaiheen valmistuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (118 kg/m2) ovat merkittävästi pienemmät kuin rakennuksilla keskimäärin (250 kg/m2).

Suunnitelmasta tehdyn laskelman mukaan rakennuksen hiilijalanjälki on 9,52 kg/m2/a, eli rakennus aiheuttaa päästöjä 9,52 hiilidioksidiekvivalenttikiloa lämmitettyä nettoalaneliötä kohti vuodessa. Vastaavasti rakennuksen hiilikädenjälki on -10 kg/m2/a, eli kun rakennus rakennetaan, jää toteutumatta päästöjä, joiden laskennallinen määrä on 10 hiilidioksidiekvivalenttikiloa lämmitettyä nettoalaneliötä kohti vuodessa.

Vantaa tavoittelee hiilineutraaliutta 2030, viisi vuotta koko Suomea aiemmin. Kaupunkisuunnittelua ohjaa kaupungin laatima resurssiviisauden tiekartta, johon on kirjattu myös puurakentamisen edistäminen.

”Suunnitelma Koivukylän päiväkodista on hyvä esimerkki siitä, miten me toimimme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luomme tervettä ja kestävää kaupunkiympäristöä”, sanoo Vantaan kaupungin rakennuttajapäällikkö Juha Vuorenmaa. ”Strategiamme mukaisesti ilmastoarvojen tulee vaikuttaa päätöksenteossa, ja siksi pilotoimme kilpailutuksessa päiväkotirakennuksen hiilijalanjäljen osana tarjousten arviointia. Kotimainen hirsi materiaalina vastaa hyvin vaatimuksiimme.”

Hiilinegatiivinen hirsipäiväkoti

Tyytyväiset lapset, vanhemmat ja henkilökunta

Ennen Koivukylän hanketta Hoivarakentajat ja Honkarakenne ovat toteuttaneet yli 20 hirsirakenteista varhaiskasvatusympäristöä yhteistyössä Pilke-päiväkotien kanssa. Lisäksi yhteistyössä on rakennettu hirsikouluja sekä hoiva- ja palveluasuntoja. Käyttäjien kokemukset hirsipäiväkodeista ovat säännönmukaisesti hyvin myönteisiä. Erityisesti kiitosta saavat terve sisäilma ja aistiystävällisyys. Siilinjärveläinen musiikkipäiväkoti Nuotti ja Espoon Leppävaarassa sijaitseva tiedepäiväkoti Siru ovat esimerkkejä yhteistyön tuloksista.

”Täällä on raikas, puuntuoksuinen sisäilma ja todella hyvä akustiikka. Äänet eivät kimpoile hirsiseinistä vaan ikään kuin jäävät niihin, joten melutaso laskee ja täällä on mukavampi työskennellä”, sanoo Nuotin johtaja Maiju Kauppinen. ”Erityisesti sisäilma kiinnostaa vanhempia. He ovat olleet todella tyytyväisiä meidän tiloihin.”

Myös varajohtaja Mira Vaalavuo Espoon Sirusta nostaa esiin päiväkodin työympäristönä: ”Kyllä hirsirakennus vaikuttaa omaan työhyvinvointiin.”

Honkarakenteen hirsi on antibakteerinen luonnonmateriaali, joka tasaa luonnostaan ilmankosteuden vaihteluita. ”Kuntien arvovalinnat näkyvät yhä useammin myös päiväkotirakentamisessa. Vantaan Koivukylän päiväkoti on hyvä esimerkki siitä, miten vastuulliset toimijat voivat turvata terveellisen ja turvallisen kasvu-, oppimis- ja työympäristön”, Hoivarakentajien toimitusjohtaja Tarmo Kemppainen muistuttaa.

Koivukylän hirsipäiväkoti havainnekuva

Julkisrakennuksia yhä useammin puusta

Puurakentaminen lisääntyy osana valtion ja kuntien ilmastopoliittisia päätöksiä. Ympäristöministeriön tavoite on, että puurakentamisen markkinaosuus kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta on ensi vuonna vajaan kolmanneksen ja 45 prosenttia vuonna 2025. Lisäksi tekeillä ovat uudet vähähiilisyyden arviointikriteerit. Ympäristöministeriön mukaan viimeistään vuonna 2025 tulee Suomessa pakolliseksi tehdä koko rakennusprosessin päästölaskelmat jo rakennuslupavaiheessa.

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ota yhteyttä

Siitä yhteisen hyvän kasvattaminen alkaa!