Siirry suoraan sisältöön
Om oss

Sunda vård- och daghems­byggnader som totaltjänst

Hoivarakentajat_kumppanuus

Timmerbyggnader för dem som behöver omvårdnad

Vi bygger sunda och välfungerande timmerbyggnader till företag inom omsorg och småbarnspedagogik, så att kommunerna kan tillhandahålla högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik och omvårdnadstjänster. Vi levererar en totaltjänst. Det betyder att vi sköter om alla den offentliga sektorns skyldigheter tillsammans med serviceleverantörer i branschen.

Vilka boende- och omvårdnads behövs i välfärdsområdet?

Vi hjälper välfärdsområdena genom att introducera en attraktiv och koldioxidsnål byggnad för omvårdnad och service samt anknytande serviceleverantörer där det behövs. Vi kartlägger servicebehovet, skaffar en lämplig tomt och bygger en sund timmerbyggnad i samarbete med ett lämpligt serviceföretag. 

Hoivakodin_rakentaminen

Är privat småbarnspedagogik en lämplig lösning för kommunen?

Vi kompletterar bilden av kommunala tjänster inom småbarnspedagogik genom att introducera ett attraktivt och klimatpositivt daghem av timmer samt anknytande serviceleverantörer i ett område som behöver ett nytt daghem. Vi kartlägger behovet, skaffar en lämplig tomt och bygger en sund daghemsbyggnad av timmer i samarbete med ett företag som specialiserat sig på tjänster inom småbarnspedagogik. 

Hirsipaivakoti_tunnelma

Vi söker tomter som lämpar sig för byggnad av vård- och daghem i Finland

Vi söker tomter på mer än 3 000 m² som lämpar sig för byggnad av vård- och daghem i Finland. Hos oss kommer tomten garanterat i god användning. Vi är Finlands största offentliga byggföretag inom timmerbyggnad och föregångare inom hållbart byggande. Tomtens ägare eller arrendegivare får snabbt intäkter på sin tomt. Samtidigt främjas den regionala välfärden på många sätt.

Hirsinen-paivakoti

Företag inom omvårdnad eller småbarnspedagogik – var vill du öka din affärsverksamhet?

Vi hjälper serviceföretag i branschen på vägen mot lönsam tillväxt. Vi bygger sinnes- och klimatvänliga daghem av timmer, serviceboenden för specialgrupper och vårdhem för seniorer. Husen planeras tillsammans och levereras som en enkel totaltjänst för beställaren. På det här sättet kan du tillhandahålla tjänster och arbetsplatser i attraktiva verksamhetslokaler som främjar alla parters välbefinnande.

Hoivarakentajat_rakentaa_hyvin

Fördelarna med totalleverans

 • ico_yhteistyo_586d51 Planeras tillsammans med användarna

  Att planera tillsammans betyder att vi utvecklar idéer till välfungerande lösningar som underlättar vardagen tillsammans med vårdföretagets ledning och framtida personal.

 • ico_luonto_sydan_586D51 Sinnes- och klimatvänligt

  Timmerbyggnader har en lugnande atmosfär och bl.a. fräsch inomhusluft, skonsam akustik och behaglig belysning. Byggnaderna har också ett mindre koldioxidavtryck än normalt. 

 • ico_luonto_talo_586D51 Byggs hållbart

  Budgeten och tidschemat för vår totalleverans håller. Du får tillgång till en byggnad för omvårdnadstjänster där till och med gården är färdigbyggd och byggnadens ekonomiska lönsamhet har säkerställts.

 • ico_sertifikaatti_586d51 Energieffektivt och miljöcertifierat

  Vi miljöcertifierar alla våra omvårdnads­byggnader av timmer. Ett ekologiskt timmerhus är också energieffektivt, vilket minskar till exempel uppvärmningskostnaderna.

 • ico_paketti_586d51 Snabb och enkel lösning för beställaren

  Det moderna timmerhusbyggandet sker snabbt, och med hög fuktsäkerhet. Vi kombinerar alltid färdigbyggda lokalelement och byggande på plats efter tomtens och beställarens behov.

Vi har redan byggt över 100 vård- och daghem genom planering tillsammans

Omvårdnadstjänsterna i Finland behöver ordentliga byggnader där alla lösningar betjänar invånarnas, de övriga användarnas och personalens vardag. Vi vet att människor mår bra i våra sinnes- och miljövänliga timmerbyggnader.
Humana-hirsirakenteinen-Toivontupa-pihapiiri
 • Det är väldigt viktigt att säkerställa att barnen får vistas i en sund miljö under sina tidiga år. Det är en fråga som engagerar många människor när vi tar upp den för diskussion.

  Martina Hamberg Föreståndare för vetenskapsdaghemmet Siru, Pilke päiväkodit Oy
 • Timmer är ett sunt och sinnesvänligt byggmaterial, vilket har stor betydelse för oss, våra kunder och vår personal. Timmer skapar en hemtrevlig stämning som är väldigt viktig. Kommunala representanter som kommit hit för att godkänna enheten har sagt att det här är en av de finaste enheterna som de besökt.

  Maija Halme KoskiHoiva Oy
 • Samarbetet med Hoivarakentajat har löpt väldigt bra. Jag vet inte hur jag ska kunna berömma det tillräckligt mycket och på rätt sätt. Tidschemana höll och objekten blev färdiga till och med lite i förtid. Det syns på slutprodukten att byggarna vill göra bästa möjliga arbete enligt alla kriterier och mätare.

  Tuomas Terho Fastighetsutvecklingschef, Attendo

Börja samarbeta med oss

Boka en tid för en presentation per telefon eller på webben. Du får veta mer om lösningarna för timmerbyggnad och om vårt helhetsmässiga sätt att arbeta. Du får inbjudan att besöka ett valfritt objekt som vi byggt.

Hoivarakentajat i korthet

Vi är ett ansvarsfullt finländskt byggföretag och föregångare inom offentlig timmerbyggnad. Vi bygger attraktiva vård- och daghemsbyggnader av timmer som vi levererar snabbt och enkelt till beställaren. Vi fokuserar på byggande av sinnes- och miljövänliga timmerbyggnader för vård och omsorg. I byggnadsskedet sysselsätter vi också lokala proffs inom byggbranschen.

Hoivarakentajat-kasva-alihankkijaksi-tyontekijaksi
 • ico_tunnehirsi_sydan_586D51 1 byggda vårdhem, servicehem och daghem
 • ico_luonto_talo_586D51 1 moderna koldioxidsnåla timmerbyggnader
 • ico_suomi_586D51 1 kommuner i Finland
 • ico_sarja_586D51 1 byggprojekt per år
 • ico_tyytyvaisyys_586d51 1 av de som bygger flera enheter kommer att välja oss igen
 • ico_hoivarakentajat_r_586D51 1 i omsättning

Ta kontakt

Var vill du bygga ett daghem eller vårdhem av timmer? Ta kontakt – vi tar dig på besök till ett valfritt objekt som vi byggt. Det är starten på vårt samarbete för det gemensamma goda!

Jouni Salmi
jouni.salmi@hoivarakentajat.fi
+358 405 235 111