Ouluun nousee moderni hirsinen Oppikylä

loka 19, 2020 | Koulut

Yhteistyöllä saatiin varmasti parempi lopputulos kuin itse suunnittelemalla. Olemme saaneet enemmän kuin osasimme kilpailutukseen lähtiessämme pyytää.

Petri Ojala, Oulun kristillisen peruskoulun rehtori

Koulukilpailutuksen tuloksena odotukset ylittävä Oppikylä

Oulun Toppilansaareen nousee Oppikylä-konseptin mukainen hirsikoulu. Yhden katon alle muuttavat päiväkoti, alakoulu ja yläkoulu. Viihtyvyys on taattu rakennuksessa, jota opettajat ovat olleet suunnittelemassa ja jossa uusin älyteknologia yhdistyy puhtaaseen puuhun. Oulun kristillinen peruskoulu ja päiväkoti Verso kilpailuttivat toimitilahankkeen vuonna 2019. Kaupungin vuokratontille rakennettavan kiinteistön koolle tiukat rajat asetti budjetin lisäksi asemakaavan sallima niukka rakennusoikeus.  “Kilpailutuksella haluttiin kokeilla, kuinka lähelle tavoitteitamme turvallisista materiaaleista, tilankäytön äärimmäisestä tehokkuudesta ja monipuolisesta muunneltavuudesta olisi järkevällä kustannustasolla mahdollista päästä”, kertoo peruskoulu- ja päiväkotitoiminnan järjestämisestä vastaavan yhdistyksen puheenjohtaja ja opettaja Tapio Pokka. Oppikylä jopa ylitti tilaajan toiveet. ”Täytyy myöntää, että hämmästyimme niistä innovaatioista ja tilatehokkuudesta sekä hinta-laatusuhteesta, mitä kilpailutuksen voittaneen Hoivarakentajat Oy:n ehdotus ja tarjous edusti”, Pokka sanoo.

Oppikylä on enemmän kuin koulu

Koulun rehtori Petri Ojala iloitsee jo etukäteen uuden koulurakennuksen tuomista pedagogisista mahdollisuuksista. “Oppikylä antaa mahdollisuuden yhdistää luokkia samanaikaisopetukseen ja eriyttää opetusta sitä varten suunniteltuihin tiloihin, kuten pienryhmätiloihin ja yhteisiin aulatiloihin”, Ojala kertoo. Kyse ei ole pikkuasiasta, sillä itse suunnitelluilla työtiloilla on suora vaikutus opettajien motivaatioon ja arjen opetustyöhön. On ilo opettaa koulussa, jossa tilat eivät rajoita toimintaa, vaan tekevät sen mahdolliseksi. Rehtori kantaa vastuuta kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvoinnista.  “Haaveilen koulusta, joka on enemmän kuin koulu”, hän kertoo. “Haluamme keskittyä oppilaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Oppikylä tuo minulle mieleen kyläkoulun tapaisen pienen kodinomaisen yksikön, joka opettaa ja kasvattaa yhteisöllisesti, mutta myös oppilaiden yksilöllisiä tarpeita huomioiden. Meille on tärkeää kohdata oppilaat laajemmin ja syvällisemmin kuin pelkästään oppiainelähtöisesti. Tähän Oppikylä-konsepti luo oivat ulkoiset puitteet.”

Hirren ja tehokkaan tilasuunnittelun hiilikädenjälki on hyvä

Oppikylän koko suunnitteluideologia perustuu käyttäjien todellisille tarpeille, puhtaille luonnonmateriaaleille ja ekologiselle, tulevaisuuden muutostarpeet alusta lähtien huomioivalle tilasuunnittelulle. Oulun uuden koulun massiivihirsirakenteet toimivat hiilipankkina, joka sitoo itseensä ilmakehän hiiltä vuosikymmenien ajaksi. Energiankulutusta ja sisäilman puhtautta koko rakennuksen elinkaaren ajan seurataan käyttöliittymällä, joka kytketään osaksi koulun ilmiöoppimista. Tässä koulussa oppilaat kasvavat kantamaan vastuuta niin koulurakennuksensa, sen lähiympäristön kuin koko maailman tilasta.  Yhtä tärkeää kuin materiaalivalinnat on kuitenkin tehokas arkkitehtisuunnittelu, jonka ansiosta tyhjänä seisovaa hukkatilaa ei tule, vaan kaikki tilat saadaan tehokkaaseen käyttöön aamusta iltaan. Joustavien tilojen suunnittelussa on huomioitu koulun vilkas iltapäivätoiminta, ja iltaisin tilat muuntuvat harrastus- ja kokoustiloiksi kaikille oululaisille. Tehokkaissa, taitavasti suunnitelluissa tiloissa lämmitysenergiaa kuluu vähemmän ja turhaa rakentamista ja purkamista vältetään.

Henkilökunta huomioidaan suunnittelusta käyttöönottoon asti

Koulun henkilöstö on jalostanut voittajaluonnosta yhdessä suunnittelijoiden kanssa. “Lopputulos on innostava ja kekseliäs”, Pokka sanoo. Rehtori Petri Ojala on samaa mieltä. “Yhteistyöllä saatiin varmasti parempi lopputulos kuin itse suunnittelemalla. Olemme saaneet enemmän kuin osasimme kilpailutukseen lähtiessämme pyytää.”  Oppikylä-konseptiin kuuluu käyttöönoton jälkeen henkilökunnan muutosvalmennus, jonka avulla varmistetaan, että opetusympäristöön kotiudutaan vaivattomasti ja lapset pääsevät nauttimaan joustavien tilojen innovaatioista osana tavallista arkeaan. Oulun uuden Oppikylän seinien sisällä uuden opetussuunnitelman mukaisella vuorovaikutteisella, oppijalähtöisellä opetuksella on mitä parhaimmat edellytykset toteutua.

Tutustu vastuulliseen koulurakentamiseen

Koulu, jossa tilat eivät rajoita toimintaa vaan ohjaavat yhteisölliseen, vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Lataa vastuullisen koulurakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.

Tutustu vastuulliseen koulurakentamiseen

Koulu, jossa tilat eivät rajoita toimintaa vaan ohjaavat yhteisölliseen, vuorovaikutukselliseen oppimiseen. Lataa vastuullisen koulurakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.