Ilmastoystävällinen hirsipäiväkoti oli sekä laadukkain että edullisin

kesä 27, 2022 | Asiakaskokemukset, Hirsipäiväkodit, Vähähiilinen rakentaminen

Harjavallan kaupunki laittoi etusijalle toimivat tilat, hyvän sisäilman ja ekologisuuden

Harjavalta uudistaa päiväkotikantaansa ekologisuus ja käyttäjälähtöisyys edellä. Hoivarakentajat rakentaa nykypäivän vaatimuksia vastaavan hirsipäiväkodin, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa on painotettu pedagogisesti toimivia tiloja ja terveellistä sisäilmaa. Elokuussa 2021 valmistuvan Vinnarin päiväkodin tilat on suunniteltu niin, että niitä voidaan muunnella lasten lukumäärän ja iän mukaan. Materiaaliksi haluttiin hirsi, koska kaupunki pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeä, rakennuttamaan sisäilmaltaan terveitä tiloja ja panostamaan viihtyisyyteen. Hoivarakentajat rakentaa Vinnarin päiväkodin kokonaisvastuu-urakkana. Hoivarakentajat sai tarjouskilpailussa ainoana yrityksenä täydet pisteet. Ehdotus oli sekä edullisin että ylivoimaisesti laadukkain. “Tilojen toimivuus ja laatu oli myös painopisteinä valintakriteereissä. Tätä kautta pystyttiin saamaan juuri sellainen päiväkoti kuin ollaan haluttu”, kertoo Harjavallan kaupungin tekninen johtaja Petri Katajisto. Hoivarakentajat toteuttaa päiväkotirakentamisessa Oppikylä-konseptinsa mukaista käyttäjälähtöistä pedagogista suunnittelua. “Sen painoarvo oli viidennes kokonaispisteistä, eli kyllä se on merkittävässä roolissa”, Katajisto toteaa. Neuvotteluissa on otettu huomioon päiväkotihenkilöstön toiveet, ja henkilöstö on ollut tyytyväinen rakennuttajapuolen parannusehdotuksiin. “Rakennus täyttää kaikki tarpeet”, Katajisto kiittelee.

Vanhan tilalle uutta ja muunneltavaa

Harjavallassa on tällä hetkellä kolme päiväkotia, joista kaksi vaatisi laajaa peruskorjausta. Harjavallassa päätettiin sulkea vanhat päiväkodit sitä mukaa, kun lapsimäärä vähenee, ja rakentaa tilalle uutta. “Uuden päiväkodin rakentaminen, siinä on monia etuja. Pystytään tekemään uusista nykypäivän vaatimusten mukaisia helpommin kuin vanhasta”, Petri Katajisto toteaa. Uuteen päiväkotiin tulee muunneltavat tilat. “Tiloja voidaan muunnella kysynnän ja tarpeen mukaan. Pystytään vaihtamaan ryhmien kokoa ja muotoa ilman mittavaa remonttia.” Edellinen päiväkoti, Hoivarakentajien rakentama Joenrannan päiväkoti, valmistui vuonna 2015. Sen läheisyyteen nousee uusi Vinnarin päiväkoti, jonne siirtyvät aikanaan kahden muun päiväkodin lapset. Vinnarin päiväkotiin tulee kuusi ryhmää: kaksi 0–3-vuotiaiden ryhmää, kaksi yli 3-vuotiaiden ryhmää ja vuoropäivähoidossa oleville lapsille kaksi ryhmää. Harjavallassa ollaan tyytyväisiä päiväkotiprojektin etenemiseen ja yhteistyöhön. Tekninen johtaja Petri Katajisto luottaa Hoivarakentajien ja Honkarakenteen ammattitaitoon: “Iso huoli jäi pois, kun on tuttu toimija ja yhteistyö on ennenkin ollut hyvää. Joenrannan päiväkodin homma meni tosi hienosti ja käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä. Hyvillä mielin voi lähteä tätä hanketta jatkamaan eteenpäin. Tiedän, että saadaan laadukas päiväkoti.”

Tutustu vastuulliseen päiväkotirakentamiseen

Päiväkoti, jossa on raikkaat, hyvin äänieristetyt tilat leikille ja levolle. Lataa vastuullisen päiväkotirakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.

Tutustu vastuulliseen päiväkotirakentamiseen

Päiväkoti, jossa on raikkaat, hyvin äänieristetyt tilat leikille ja levolle. Lataa vastuullisen päiväkotirakentamisen opas ja lue, miten me rakennamme.