Mediset Hoivarakentajat Oy Logo

Avainlippu

Hoivapalvelut ja hoiva-asuminen Suomessa

Mediset Hoivarakentajat on keskittynyt erityisryhmiä palvelevien hoivakiinteistöjen rakentamiseen.

Laadukkaiden ja aidosti käyttäjiään palvelevien hoivakiinteistöjen rakentamiseksi keräämme jatkuvasti asiakaspalautetta sekä seuraamme tiiviisti hoiva-asumisen trendejä Suomessa ja maailmalla. Hyödynnämme saatua tietoa ja kokemusta tulevissa hoivarakennusprojekteissa ja uusien hoivakotien suunnittelussa.

Lapsi ja mummo

Päiväkodit

Aistiystävällinen hirsipäiväkoti avaimet käteen ratkaisuna.

Honkarakenteen suomalaisestä männystä tehty painumaton hirsi yhdistettynä Hoivarakentajien ammattimaiseen rakennusprojektin toteutukseen, takaa varmasti turvallisen ja kilpailukykyisen vaihtoehdon sisäilmaongelmien kanssa painivilla päiväkotimarkkinoilla vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Pienten lasten päivähoitoa, ensiopetusta ja varhaiskasvatusta palvelevat tilat rakennetaan kodinomaisen viihtyisiksi, toiminnallisiksi ja virikkeellisiksi, turvallisuutta unohtamatta. Mielikuvitusta ja luovuutta rohkaiseva virikkeellinen ympäristö auttaa päiväkodin lapsia jaksamaan pitkänkin päivän.

Kysy lisää suuren suosion saavuttaneista aistiystävällisistä hirsipäiväkodeistamme! 

Asumispalveluyksiköt

Asumispalveluyksiköt rakennetaan pysyviksi tai tilapäisiksi kodeiksi kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille, muistisairaille ja muille
henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ja palveluja asumisjärjestelyihinsä.

Asumispalvelut ovat osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Asukkaat osallistuvat päivittäiseen toimintaan omien voimavarojensa ja toimintakykynsä mukaan.

Hoivakodit

Ennen puhuttiin vanhainkodeista, tänä päivänä viihtyisistä ja toiminnallisista hoivakodeista. Hoivakodit tarjoavat vanhuksille ja ikääntyville ihmisille kodinomaista, tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista turvallisessa ympäristössä.

Asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi hoivakotien suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan mm. tilojen toiminnallisuus, esteettömyys, turvalliset materiaalivalinnat sekä apuvälineet.

Palvelutalot

Kunnalliset ja yksityiset palvelutalot tarjoavat ympärivuorokautisen asumismuodon erilaisille käyttäjäryhmille, jotka kykenevät itse huolehtimaan monista päivittäisistä toiminnoista. Palvelutaloja käyttävät mm. dementikot, seniorit ja kuntoutujat.

Asukkaat kykenevät huolehtimaan itse monista päivittäisistä toiminnoista.

Yleistä hoivakodin suunnittelusta:

 • Suunnittelussa on aktiivisesti mukana mm. ryhmä hoitajia ja lääkäri.
 • Tilaratkaisujen suunnittelussa lähtökohtana on ensisijaisesti asukkaiden hyvinvointi ja kodinomainen tunnelma asukkaiden turvallisuuden tunteen lisäämiseksi.
 • Suunnittelussa paneudutaan huolellisesti hoivakodin luonteen edellyttämiin yksityiskohtiin valaistusta ja värimaailmaa myöten.
 • Väritys suunnitellaan asiantuntijan avustuksella ja värivalinnoissa huomioidaan hahmotushäiriöiset asukkaat.
 • Tilaratkaisut mietitään esteettömyyden kannalta toimiviksi ja selkeästi hahmotettaviksi.
 • Muistihäiriöisillä asukkailla on mahdollisuus kiertää kehää sekä sisällä että viihtyisällä oleskelupihalla, jossa on mahdollisuus omaehtoiseen ulkoiluun.
 • Rakennuksen muoto mahdollistaa oleskelupihan valvonnan myös sisätiloista.

taustaelementti.jpg

Oleskelupiha

 • Tilava aidattu oleskelupiha omaehtoiseen ulkoiluun.
 • Esteettömyyden huomioiminen
 • Helposti valvottavissa myös sisätiloista
 • Muistihäiriöisille mahdollisuus kiertämiseen.
 • Asukkailla mahdollisuus osallistua puutarhan hoitoon

Yhteiset tilat

 • Valoisat, avarat ja helposti valvottavat tilat, joissa ei ole käytävämäisyyttä 
 • Hyvät näkymät viihtyisälle oleskelupihalle
 • Esteettömyys, ei kynnyksiä
 • Muistihäiriöisille mahdollisuus kiertämiseen
 • Hahmotushäiriöisten asukkaiden huomioiminen kaikkien tilojen värityksissä
 • Valaistus suunnitellaan kohteen ominaispiirteet huomioiden. Valaistuksessa huomioidaan vuorokausirytmit sekä suoraa ja epäsuoraa valaistusta kaikissa tiloissa (varjottomuus).

Keittiö

 • Kodinomainen jakelukeittiö, jossa hyödynnetään alueen keskuskeittiöitä
 • Sijainti keskeisellä paikalla kaikkiin tiloihin nähden ja on suljettavissa asukkailta
 • Tarvittaessa toteutamme myös täysmittaisen valmistuskeittiön

Asunnot

 • Väljänkokoiset asunnot, joissa on rauhoittava väritys
 • Asunnoissa oma kylpyhuone/wc, jossa on esteettömällä kynnyksellä varustettu ovi

Saunatilat

 • Osastoilla oma saunaosasto, jossa on riittävästi tilaa asukkaiden saunottamiseen sekä mahdollisuus vilvoitteluun.

Toimistot

 • Osastoilla on erillinen lääkkeenjakotila sekä riittävän tilava toimisto.

Pääsisäänkäynti

 • Suojaisa pääsisäänkäynti mahdollistaa omaisten huomaamattoman saapumisen ja poistumisen
 • Pääsisäänkäynnin yhteydessä erillinen eteistila, johon asukkailla ei ole pääsyä (ns. hygieeninen tila)