Mediset Hoivarakentajat Oy Logo

Avainlippu

Ammattirakentamista erityisryhmille

Meillä ja asiakkaillamme on yhteinen tavoite. Rakennamme viihtyisää asumista ja toiminnallisia tiloja erityisryhmille. Tavoitteena on tarjota hyvä asuinympäristö hoivaa, tukea ja turvaa tarvitseville ihmisille.

Palvelemme yksityisiä hoivakotiyrittäjiä ja suuria valtakunnallisia hoivapalveluita tuottavia yrityksiä sekä kuntia ja kaupunkeja erilaisissa erityisryhmille suunnatuissa rakennushankkeissa. Toimimme koko Suomen alueella.

Tervetuloa tekemään kanssamme arvokasta työtä korkeatasoisen ja käyttäjälähtöisen hoiva-asumisen edistämiseksi Suomessa. Kumppaninasi otamme kokonaisvastuun rakennushankkeestasi ja helpotamme työtäsi kaikissa rakennusvaiheissa. Käytössäsi on laaja-alainen asiantuntemuksemme lääkäristä rakennusinsinööriin!

Tutustu rakenteilla oleviin sekä valmiisiin referenssikohteisiimme.

Lue lisää avaimet käteen -kokonaispalvelumme hyödyistä.

Jokaisella on oikeus arvokkaaseen elämään. Lue lisää hoiva-asumisesta ja hoivarakentamisesta.

Mediset Hoivarakentajille Avainlipputunnus

Mediset Hoivarakentajat Oy haluaa omalta osaltaan olla mukana Suomen talouden elvyttämisessä ja tukemassa suomalaisten työllistymistä. Osoituksena siitä, Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Mediset Hoivarakentajat Oy:lle Avainlippu tunnuksen.

Avainlipun käyttöön oikeuttavien palveluiden piiriin kuuluu Mediset hoivarakentajien tarjoamien hoivakiinteistöjen, kuten päiväkotien, vanhusten- kehitysvammaisten- sekä mielenterveyskuntoutujien palveluasuntojen, kokonaisvastuurakentamispalvelu. 

Avainlipun myöntämiskriteerinä on, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja sen koko palveluketjun omakustannusarvosta laskettava kotimaisuusaste ylittää 50 %. Myös yrityksen toimiva johto ja pääkonttori tulee sijaita Suomessa.

 

 
Olemme mukana

Palveluasuminen mediassa