Mediset Hoivarakentajat Oy Logo

Avainlippu

Ammattirakentamista erityisryhmille

Mediset Hoivarakentajat Oy on erikoistunut aistiystävällisten hirsipäiväkotien sekä erityisryhmille suunnattujen hoivakotien ja asumispalveluyksiköiden ammattimaiseen kokonaisvastuurakentamiseen Suomessa. Olemme toteuttaneet vuodesta 2005 lähtien kymmeniä kohteita eri puolille Suomea. 

Meillä ja asiakkaillamme on yhteinen tavoite. Rakennamme viihtyisää asumista ja toiminnallisia tiloja erityisryhmille. Tavoitteena on tarjota hyvä asuinympäristö hoivaa, tukea ja turvaa tarvitseville ihmisille.

Palvelemme valtakunnallisesti niin yksityisiä päivä- ja hoivakotiyrittäjiä kuin kuntia ja kaupunkejakin erilaisissa erityisryhmille suunnatuissa rakennushankkeissa.

Tervetuloa tekemään kanssamme arvokasta työtä korkeatasoisen ja käyttäjälähtöisen hoiva-asumisen edistämiseksi Suomessa. Kumppaninasi otamme kokonaisvastuun rakennushankkeestasi ja helpotamme työtäsi kaikissa rakennusvaiheissa. Käytössäsi on laaja-alainen asiantuntemuksemme lääkäristä rakennusinsinööriin!

Tutustu rakenteilla oleviin sekä valmiisiin referenssikohteisiimme.

Lue lisää avaimet käteen -kokonaispalvelumme hyödyistä.

Jokaisella on oikeus arvokkaaseen elämään. Lue lisää hoiva-asumisesta ja hoivarakentamisesta.

Mediset Hoivarakentajille Avainlipputunnus

Mediset Hoivarakentajat Oy haluaa omalta osaltaan olla mukana Suomen talouden elvyttämisessä ja tukemassa suomalaisten työllistymistä. Osoituksena siitä, Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Mediset Hoivarakentajat Oy:lle Avainlippu tunnuksen.

Avainlipun käyttöön oikeuttavien palveluiden piiriin kuuluu Mediset hoivarakentajien tarjoamien hoivakiinteistöjen, kuten päiväkotien, vanhusten- kehitysvammaisten- sekä mielenterveyskuntoutujien palveluasuntojen, kokonaisvastuurakentamispalvelu. 

Avainlipun myöntämiskriteerinä on, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja sen koko palveluketjun omakustannusarvosta laskettava kotimaisuusaste ylittää 50 %. Myös yrityksen toimiva johto ja pääkonttori tulee sijaita Suomessa.

 

 

Mediset Hoivarakentajat mukana suuressa puhtaan sisäilman hirsipäiväkotitoimituksessa

Mediset Hoivarakentajat Oy ja Honkarakenne Oyj yhteistyöverkostoineen toimittaa vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä 34 hirsipäiväkotia eri puolille Suomea. Hirsirakenteiset päiväkodit ovat vastaus voimakkaasti kasvavaan kysyntään saada lapsille sisäilmaltaan puhtaita päivähoitotiloja. 

Päiväkotien toimitus käynnistyy jo vuonna 2017, jonka aikana tavoitteena on aloittaa 5–7 päiväkodin rakentaminen. Päiväkotien kvr-urakoinnista vastaa Mediset Hoivarakentajat Oy ja päiväkotioperaattorina kaikissa hirsipäiväkodeissa toimii Pilke päiväkodit Oy. 

Osaan rakennettavista kohteista on jo paikkakunta ja tontit selvillä ja usean kunnan kanssa on neuvottelut meneillään hrisipäiväkodin rakentamisesta paikkakunnalle. 

Lue aiheeseen liittyvä Honkarakenne Oyj:n lehdistötiedote TÄSTÄ

Meiltä myös hirsirakenteiset päiväkodit

Palveluasuminen mediassa